خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)
Most Hit

زنجیره ارزش چیست ؟ (Value Chain Analysis)

 زنجیره ارزش

مدل تحلیل زنجیره ارزش در سال ۱۹۸۵ توسط مایکل پورتر و در پاسخ به انتقاداتی به مدل پنج نیروی رقابتی که آن را فاقد روش پیشنهادی برای استفاده از قابلیت های داخلی برای تاثیر گذاری بر محیط می دانستند، ابداع گردید. از این مدل برای دسته بندی و فهم دقیق قابلیت های سازمانی استفاده می شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)
Most Hit

ماتریس آنسوف چیست و کاربرد آن در تدوین استراتژی های بازاریابی چگونه است؟ (Ansoff Matrix)

ماتریس آنسوف

هر شرکتی در چرخه عمر خود از مرحله استارت آپی تا افول، دوره‌های مختلفی را پشت سر می‌گذارد که برای موفقیت در هر دوره‌ ای نیاز به استراتژی‌های تجاری مناسبی دارد. عموما زمانی که استراتژی توسعه و رشد یک کسب و کار موزد نظر باشد، استفاده از ماتریس آنسوف برای تعیین جهت گیری تجاری شرکت توصیه می گردد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

ماتریس SPACE چیست و کاربرد آن جهت ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک سازمان (SPACE Matrix)

 

space matrix

ماتریس SPACE  که مخفف (Strategic Position & Action Evaluation Matrix) می باشد تکنیک با ارزشی برای تحلیل وضعیت رقابتی یک شرکت است. در این روش دو بعد داخلی قدرت مالی و مزیت رقابتی و دو بعد  خارجی قدرت صنعت ( بازار ) و ثبات محیطی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن استراتژی رقابتی آن بنگاه تحلیل می گردد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

معماری کسب و کار چیست؟ Business Architecture

 معماری کسب و کار

معماری کسب و کار “طرحی از بنگاه اقتصادی که درک ساده و مفهومی از سازمان را فراهم می کند و برای همسویی اهداف استراتژیک و خواسته های تاکتیکی استفاده می شود.”

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 13 - 25 دقیقه)
Most Hit

انواع مدل های برنامه ریزی استراتژیک ( Strategic Planning Models To Consider)

Strategic Planning Models

Strategic planning tools, or models, are designed to help organizations' develop their action plan to achieve their goals. There are a lot of strategic planning models out there. We know. Which is why we pulled together a list of 20+ of the most popular ones and describe the scenario that they are most useful.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 8 - 16 دقیقه)
Most Hit

تحلیل SWOT چیست؟ معرفی ابزار خلق استراتژی توازن محیطی (همراه با مثال)

تحلیل SWOT


تحلیل SWOT یکی از ابزارهای کارآمد برای خلق استراتژی های متوازن سازی شرکت با محیط پبرامونی خود است . این توازن بین فرصت ها و تهدید های بیرونی از یکطرف و قوت ها و توانایی کاهش ضعفهای داخل سازمان از طرف دیگر بوجود می آید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

SBU چیست ؟ تعریف واحد کسب و کار استراتژیک

SBU چیست

تعاریف رسمی متعددی برای پاسخ به پرسش SBU چیست وجود دارد. تعریفی جامع تر، SBU را به عنوان یک بدنه سازمانی در نظر میگیرد که به طور مستقل همه وظیفه های لازم برای تحقق رسالت کسب و کار را داراست.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 7 - 13 دقیقه)
Most Hit

تجزیه و تحلیل PESTEL چیست؟تحلیل PESTEL

تجزیه و تحلیل  PESTEL یک ابزار ساده اما بسیار مهم که به طور گسترده برای درک و شناسایی محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فنی، حقوقی و زیست محیطی، جهت ارزیابی موقعیت سازمان و بازار رو به رشد هر سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 6 - 12 دقیقه)
Most Hit

نقشه استراتژی بر پایه کارت امتیازی متوازن Strategy Map

نقشه استراتژیدر واقع شالوده و مبنای کارت امتیازی متوازن را نقشه استراتژی تشکیل می دهد که به گفته کاپلان و نورتون، پیاده سازی موفقیت آمیز کارت امتیازی متوازن مبتنی بر آن است یعنی ترسیم دقیق روابط علی- معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیند داخلی و رشد و یادگیری.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

استراتژی عمومی پورتر (Porter’s Three Generic Strategies)

استراتژی عمومی پورتر

بر اساس نتایج تحقیقات مایکل پورتر که در کتاب استراتژی رقابتی تشریح شده است، شرکت های موفق برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازار بر روی کاهش قیمت محصول یا بر روی تمایزات کیفی آن به رقابت می پردازند،

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

ماتریس عوامل داخلی و خارجی (ماتریس IE) (Internal-external Matrix) (موقعیت استراتژیک)

ماتریس عوامل داخلی و خارجی

ماتریس عوامل داخلی و خارجی یکی از پر کاربرد ترین تکنیک های تحلیل استراتژی برای تحلیل استراتژی های مواجهه با محصولات و خدمات است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 6 - 12 دقیقه)
Most Hit

ابعاد مختلف مفهوم استراتژی

StrategicPlan 0

استراتژی را می‌توان یک مفهوم چند بعدی دانست که در برگیرنده کلیه فعالیت‌های اساسی سازمان است؛ باعث ایجاد حس یکپارچگی، وحدت، همسویی و موجودیت می‌شود؛ و ایجاد تغییرات ضروری القایی از محیط را نیز تسهیل می‌کند. با مرور برخی از مهم ترین کارها در حوزه استراتژی، و آشنایی با ابعاد اصلی زیر می‌تواند نیل به یک تعریف واحد از مفهوم استراتژی را تسهیل کرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

اهداف برنامه‌ ریزی استراتژیک

اهداف برنامه ‌ریزی استراتژیک

هدف برنامه‌ریزی استراتژیک، کمک به سازمان جهت کسب آمادگی‌های لازم، تنظیم رفتارها و بروز عکس العمل‌های مناسب در موقعیت‌های جدید است. سازمان‌ها برای کاستن از فشارهای متعدد و متغیر محیطی، نیازمند حداقل چهار اقدام هستند (حمیدی زاده، 1382):

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

موانع اجرای استراتژی و دلایل شکست برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها


موانع اجرای استراتژی

براساس مطالعه ای که توسط نشریۀ معتبر فورچون به عمل آمده است، اکثر شـرکت هـای بـزرگ دنیا دردستیابی به اهداف استراتژیک خود با شکست مواجه یا لااقل با موانع اجرای استراتژی زیادی مواجه بوده اند که آنها را از ادامه راه بازداشته است. در ایـران نیـز سـازمان هـای متعددی روشها و ابزار برنامه ریزی استراتژیک را بکار گرفته اند ولی اغلب نتوانسته اند به عوامل مزیت بخش رقابتی دست یابند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

تفاوت برنامه‌ ریزی استراتژیک با سایر روش‌های برنامه ریزی

برنامه ‌ریزی استراتژیک

A- برنامه‌ریزی بلند مدت

هدف از برنامه‌ریزی بلند مدت، تأمین نیازهای آینده است که معمولاً بر اساس برون یابی نیازهای موجود و شناخته شده برآورد می‌شود. این نوع برنامه ریزی، با توجه به وضعیت فعلی و تعیین مسیر در جهت وضعیت پیش بینی شده آغاز گردیده و اغلب شامل برنامه‌های کوتاه مدت (عملیاتی یا تاکتیکی) برای دستیابی به اهداف موقت است. (10)

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

 مهارت های ضروری رهبری استراتژیک  

Strategic Leadership The Essential Skills

“هرچه محیط غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، فرصت ما بیشتر است به‌شرط آنکه مهارت‌های رهبری خود را افزایش دهیم”

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

چشم انداز چیست ؟

vision

" اگر توانستيد كاري را تصور كنيد ، حتما قادر خواهيد بود آن را انجام دهيد." (والت ديسني)

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

تفاوت استراتژی و سیاست گذاری

 تفاوت استراتژی و سیاست گذاری - آکادمی استراتژی ایران

در زبان کسب‌وکار، اصطلاح استراتژی (strategy) به معنی برنامه‌ای منحصربه‌فرد است. این برنامه با هدف رسیدن به موقعیت رقابتی در بازار و همچنین رسیدن به اهداف و مقاصد سازمانی طراحی شده است. به اختصار، استراتژی برنامه‌ای تفسیری است که سازمان را در رسیدن به هدفش هدایت می‌کند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

تحلیل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر (Porter’s Five Competitive Forces)

 تحلیل پنج نیروی رقابتی

این مدل تحلیلی که توسط پروفسور مایکل پورتر ابداع گردیده و در کتاب استراتژی های رقابتی شرح داده شده است، شدت فضای رقابتی را بر اساس پنج نیروی قدرت چانه زنی مشتری، قدرت چانه زنی تامین کنندگان، تهدید تازه واردها، تهدید محصول جایگزین و رقابت شرکت های موجود در صنعت بررسی می نماید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

رهیافت های گوناگون به برنامه ریزی استراتژیک

clock planning

برنامه ریزی از «داخل به خارج» و برنامه ریزی از «خارج به داخل»

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

مفهوم ارزش های سازمانی Core Values (ارزش های محوری)

ارزش های سازمانی

ارزش های محوری که به ارزش های سازمانی هم معروف هستند به عنوان اصول اساسی حاکم بر سازمان برای افراد درون سازمان ارزش ذاتی داشته و بیانگر باورهای کلی است که رفتار افراد را در همه شرایط تحت تاثیر قرار می دهند(ویلیامز،2002).

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM

qs2

یکی از روشها و تکنیک‌های ارزیابی، پایش و نظارت برای تحقق استراتژی استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی یا QSPMمی‌باشد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 9 - 17 دقیقه)
Most Hit

هدف چيست؟

My Goals title

   هدف يكي از قديمي‏ترين و مهمترين مفاهيم در مديريت امروز است ،‌كه عليرغم اهميتش كمتر مورد توجه قرارگرفته است . توجه به اهداف و اثراتي كه اين مهم مي‏تواند بر عملكرد سرپرستان بر جاي بگذارد ، بسيار حائز اهميت مي باشد . 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)
Most Hit

تعیین ویژگی اهداف بر اساس مدلSMART

ویژگی اهداف
 

هدف ها هر چه که باشند، چه بزرگ یا کوچک، چه کمی یا کیفی، چه ... باید دارای ویژگیهای زیر باشند:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی

تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی استراتژیک به دلیل ویژگی های خود تفاوت های بنیادی با برنامه ریزی عملیاتی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

عوامل حیاتی موفقیت Critical success factor

عوامل حیاتی موفقیت

در یک کسب‌وکار آن‌قدر عوامل مهم زیادی وجود دارند که بیشتر اوقات دیدن یاسمن در میان صنم‌ها دشوار است. علاوه بر این، اینکه همه‌ی افراد گروه را به مسیر مشخصی هدایت و توجه‌شان را روی ملزومات صحیح متمرکز کنید نیز بسیار دشوار است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

ویژگی های یک بیانیه ماموریت سازمانی خوب

mission

بیانیه ماموریت وقتی می تواند تاثیر گذار باشد که استانداردهای لازم را داشته باشد

به عنوان مثال یک بیانیه ماموریت خوب بیش از توجه به محصولات و خدمات شرکت  ، به ارزشی که برای مشتری ایجاد می کند باید  توجه داشته باشد و آنرا تامین کند

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

بیانیه ماموریت چیست ؟

mission statement

بیانیه ماموریت توصیفی است از اینکه سازمان در واقع چکار میکند،تجارت آن چیست و چرا اینکار را انجام میدهد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

تفاوت چشم انداز و ماموریت

mission vs vision

Vision and  are often developed and used together for the same purpose. This confuses many people into thinking that vision and mission could be used interchangeably, when actually they can’t.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

ماتریس استراتژی های اصلی (Grand Strategy Matrix)

ماتریس استراتژی های اصلی

ماتریس  استراتژی های اصلی  ابزار مناسبی برای تحلیل مواجهه سازمان با بازار است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

برنامه ریزی چیست؟

whait is planning

برنامه ریزی یعنی انتخاب هدف‌های درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش درست و مناسب برای تأمین این هدف‌ها. نباید فراموش کرد که توجه به همه جنبه‌های برنامه‌ریزی در فرایند مدیریت اهمیت حیاتی دارند (پیرس، 1377).

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 17 - 34 دقیقه)
Most Hit

برنامه‌ ریزی استراتژیک چیست؟

برنامه‌ ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک، فرایند تعریف یک سازمان از استراتژی و یا جهت خود و تصمیم گیری برای تخصیص منابع اعم از سرمایه و نیروی انسانی خود جهت پیگیری این استراتژی است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

چرا برنامه ریزی استراتژیک؟

StrategicPlanning

علاوه بر رضایت ناشی از به عهده گرفتن مسئولیتِ آینده‌ی سازمان، دست‌کم ۵ دلیل جذاب برای استفاده از برنامه ریزی استراتژیک وجود دارد:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

مزایای برنامه‌ ریزی استراتژیک

images

برنامه ریزی استراتژیک دارای مزایای بسیاری است. در ذیل تنها به بخشی از این مزایا که می‌توان از طریق اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک به دست آورد اشاره می‌شود. در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 7 - 14 دقیقه)
Most Hit

استراتژی چیست؟

استراتژی چیست

استراتژی یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیریتی است که در موفقیت کسب‌ وکارها میتواند بسیار مهم باشد. استراتژی اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به موفقیت برای ما مشخص می‌کند. اما استراتژی چیست؟

در پاسخ به پرسش استراتژی چیست واقعا نمیتوان یک پاسخ قاطع و استاندارد برای آن ارائه کرد، چرا که ، درباره تعریف استراتژی نظرات متفاوتی وجود دارد اما در عمومی ترین تعریف آن ، استراتژی ابزاری است که افراد یا سازمان ها از طریق آن به اهداف خود دست پیدا می کنند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

Back to top