خانه استراتژیAnsoff Matrix

  • ماتریس آنسوف چیست و کاربرد آن در تدوین استراتژی های بازاریابی چگونه است؟ (Ansoff Matrix)

    ماتریس آنسوف

    هر شرکتی در چرخه عمر خود از مرحله استارت آپی تا افول، دوره‌های مختلفی را پشت سر می‌گذارد که برای موفقیت در هر دوره‌ ای نیاز به استراتژی‌های تجاری مناسبی دارد. عموما زمانی که استراتژی توسعه و رشد یک کسب و کار موزد نظر باشد، استفاده از ماتریس آنسوف برای تعیین جهت گیری تجاری شرکت توصیه می گردد.

Back to top