خانه استراتژی


(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

مفهوم ارزش های سازمانی Core Values (ارزش های محوری)

ارزش های سازمانی

ارزش های محوری که به ارزش های سازمانی هم معروف هستند به عنوان اصول اساسی حاکم بر سازمان برای افراد درون سازمان ارزش ذاتی داشته و بیانگر باورهای کلی است که رفتار افراد را در همه شرایط تحت تاثیر قرار می دهند(ویلیامز،2002).

ارزشهای محوری سازمان را قواعد اخلاقی سازمان نیز می نامند، این قواعد اصول راهنما در سازمان هستند که رهنمودی برای تصمیم گیری و رفتارها خواهد بود (دیوید،1383). این قواعد اخلاقی توسط استراتژیست ها تدوین، توزیع و اعمال می گردند(بوودن،2000) در یک سازمان،اصول اخلاقی خوب،پیش شرط مدیریت راهبردی خوب است. اصول اخلاقی خوب یعنی سازمان خوب. ارزشها باید در شرایط سخت به کارکنان سازمان روحیه بدهند و گرنه ارزش نیستند. ارزشها حامل شعارهای هر روزه ای هستند که به کارکنان احساس خوبی می بخشند، جنبه اخلاقی منابع سازمانی محسوب می گردند و علاوه بر همگانی بودن شخصی نیز هستند.

مفهوم ارزش های سازمانی


ارزشهای یک سازمان در واقع عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده , آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیتهایش در راستای چشم اندازش بر آن تکیه می کند(بون و همکاران،2002). ارزشها مجموعه دیدگاههایی هستند که بین نیک و بد، مطلوب و نامطلوب تفاوت قائل می شوند و بر انتخاب و دستیابی به اهداف ،راهبرد ها و ارزیابی نتایج مثبت و منفی آنها موثرند(گلوک و جاچ،1371). از سویی می توان ارزشها را ضوابط اخلاقی، مرامی و بایدهایی دانست که در هر گروه اجتماعی موثر بوده و با شدت و ضعف رفتار گروه و اعضایش، یعنی آنچه را که آنها انجام داده یا فرو می گذارند، شکل گرفته و برای گروه وحدت درونی ایجاد می کند(بابایی،1372). به عنوان مثال نظام ارزشی ایرانی ـ اسلامی، مجموعه‌ای ده ارزشی را شامل ارزشهای فردی، ارزشهای خانوادگی، ارزشهای اقتصادی، ارزشهای سیاسی، ارزشهای اجتماعی، ارزشهای هنری ، ارزشهای علمی و ارزشهای دینی را ارائه نموده است(لطف‌آبادی،1383).


مدیریت بر پایه ارزش ها


در مدیریت بر مبنای ارزشها همه طرح ها، تصمیمات و عملیات در سازمان بر اساس ارزشها هدایت و رهبری میگردند. اولین گام در به کارگیری مدیریت بر اساس ارزشها در یک سازمان، پذیرش خالصانه فلسفه آن توسط عموم است، کارکنان باید ایمان بیاورند که مدیریت بر مبنای ارزشها از جالب ترین موضوعات برای سازمان و ذینفعان کلیدی در طی زمان می باشد(بلانچارد و اکانر،1382).

 

ارزش های سازمانی چیست ؟

برای مشاهده ادامه مطالب لطفا از طریق منوی بالای سایت ثبت نام / عضویت نمایید. اگر قبلا ثبت نام کرده اید می توانید از طریق همین کلید در سایت وارد شوید.

ورود به سایت

•    ارزش های سازمانی، به آن دسته از ارزش هایی اشاره دارند که هدایت گر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان بوده و بر آنها تاثیر می گذارند.
•    ارزش های اصلی سازمان که به مقیاس وسیع موردتوجه همگان قرار می گیرند، معرف فرهنگ آن سازمان هستند.
•    ارزش های سازمانی، مبنای تصمیم گیری بوده و راهنمای قضاوت امور هستند.
•    ارزش های محوری سازمان، مجموعه باورهایی هستند که در یک سازمان، رفتارهای مطلوب را شکل می دهند و مشابه صافی هایی عمل می کنند که همه اقدامات و تصمیمات سازمانی از آنها عبور می کنند.
•    ارزش های سازمانی، فرضیاتی مشترک در حوزه فرهنگ سازمانی هستند که از فرایند «درونی سازی» توسط اعضای سازمان ناشی می شوند.
•    ارزش های سازمانی، زیربنای فرهنگ سازمانی بوده و متمایزکننده یک سازمان از سازمان های دیگر است.
•    موازین اخلاقی سازمان، سیستمی ارزشی هستند که سرلوحه کار اعضای سازمان قرار گرفته است.
•    اصول ارزشی، به اصول بنیادی و ماندگار هر سازمان گفته می شود. شمار این اصول راهنما، اندک اما عمر آنها طولانی بوده و نیازی به داوری دیگران ندارند و برای کسانی که درون سازمان هستند، ارزش و اهمیت ذاتی دارند.
•    ارزش های سازمانی، منعکس کننده باورها و اولویت های سازمان از جنبه های اخلاق حرفه ای و حوزه ماموریت های سازمانی بوده و راهنمای تصمیم گیری رهبران و هدایت گر رفتار کارکنان هستند.
•    ارزش های سازمانی، همان چیزی هستند که یک سازمان دارای جایگاهی جهانی را از شرکت های کوچک و متوسط متمایز می سازند.

 

 منافع حاصل از تدوین ارزش ها کدامند؟

 اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و راهنمای قابل اتکا و بلندمدتی برای تصمیم­گیری­ها و رفتارها هستند.

  • بقا و زندگی هماهنگ سازمان را نمایش می­دهند.
  • نقشی محوری در انسجام­بخشی کارکنان دارند.
  • وحدت رویه آحاد سازمانی را در پی دارند.
  • مبنای اعتماد و رشد افراد در سازمان هستند.
  • بایدها و نبایدهای سازمان را مشخص می­سازند.

تفاوت اهداف و ارزش های سازمانی

در این بخش به تفاوت میان اهداف و ارزش های سازمانی می پردازیم و در پایان چک لیست بیانیه ارزش ها ارائه می گردد.

جدول : تفاوت بین اهداف و ارزش ها

 اهداف

 ارزش‌ها

 اهداف متعلق به آینده هستند.

 ارزش ها باید در حال محترم شمرده شوند.

 اهداف تعیین می‌شوند.

 ارزش ها رعایت می شوند.

 در حوزه اهداف بعضی اوقات سر راست ترین مسیر به جایی که قرار است به آن برسید یک خط یا مسیر مستقیم نیست.

 بر اساس ارزش ها ، مسیر ها همیشه مستقیم هستند.

 اهداف به کارکنان ابلاغ می شود.

 ارزش ها بر کارکنان اعمال نمی شود بلکه با آنها عمل می‌کند، این یک فرایند دسته جمعی است.

 

Back to top