خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

عوامل موثر برانتخاب بازارهای بین المللی

انتخاب بازارهای بین المللی

 فرآیند بررسی و انتخاب بازارها مستلزم معیارهایی برای تصمیمات سرمایه گذاری جهانی است . تحقیقات نشان می دهد که چهار عامل اساسی در این تصمیمات دخالت دارد: اندازه و رشد بازار ، شرایط سیاسی ، رقابت و شباهت بازار.

اندازه و رشد بازار

روش دیگر برای انتخاب کشورها استفاده از شاخص های اندازه ، رشد و سختی بازار است .اندازه بازار که ملاک سنجش تقاضاست بر اساس کل جمعیت ، جمعیت شهر نشین ، هزینه های مصرفی ، مصرف آهن و سیمان و برق  ، تعداد تلفن ، رادیو و تلویزیون برآورد می شود . سختی بازار برای هر کشور نشان دهنده شدت مصرف است . این شاخص که متوسط آن یک است براساس متوسط پنج سال مصرف سرانه اقلام مذکور محاسبه می شود . گفتنی است هر دو گروه شاخص های خرد و کلان برای تعیین اندازه بالقوه بازار لازم است . در مرحله آخر ، کشورها با رعایت ساختار رقابت و ثبات سیاسی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند .

 

 (جدول1)  : شاخص های کلان برای تعیین اندازه بازارها

شاخص ها

متغیرها

ویژگی های  جغرافیایی

شرایط آب و هوا

ویژگی های جمعیتی

اندازه جمعیت ، رشد جمعیت ، توزیع سنی جمعیت

ویژگی های اقتصادی

تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه ، توزیع درآمد

شرایط سیاسی

( جدول 2)  : شاخص های ریسک سیاسی

احتمال ملی شدن صنایع و شرکت های تجاری

تاخیرات ، بوروکراسی اداری و دیوانسالاری

تعداد مصادره ها و توقیفات

تعداد اغتشاشات و اعتصابات

تغییرات سیاسی و تغییرات احزاب حاکم

تعداد کرسی های متعلق به احزاب مخالف در مجلس

محدودیت های جابه جایی سرمایه و تملک سرمایه خارجی ها

مداخله های دولت در امر تجارت

نسبت نیروهای ارتش به کل نیروهای دولت

 

رقابت

تعداد رقبا ، نحوه رقابت و کیفیت کالا در یک کشور خاص ، میزان سودآوری و توان ورود شرکت را به آن کشور تعیین می کند. در مجموع تعیین ساختار رقابتی به دلیل دشوار بودن گردآوری اطلاعات از برآورد حجم بازار یا ارزیابی ریسک سیاسی بسیار مشکل تر است  .برای این منظور یا از طریق نمایندگان کشورها در سفارتخانه ها یا اتاق های بازرگانی استفاده می کنند یا از طریق اعزام  نماینده یا کارشناس به بازار یا کشور مورد نظر و انجام بررسی و مصاحبه با مشتریان و رقباست .معمولا این اقدام ، گران ترین روش ها به شمار می آید . اگر کادر اعزامی از قبل مشخص شده باشند دیدار چند روزه از کانال های توزیع وملاقات با خریداران عمده و نمایندگان تجاری اطلاعات ارزنده ای در خصوص رقابت و سود آوری بالقوه بازار به دست می دهد .

شباهت بازار

به نظر می رسد همبستگی معنی داری بین انتخاب کشور ها و شباهت بازارهای محلی وجود دارد . بدین مفهوم که شرکت صادر کننده تمایل به انتخاب کشوری دارد که بازار آن شبیه به بازار محلی کشورش باشد .دلیل عمده علاقه شرکت ها به سرمایه گذاری در کشورهایی با بازار مشابه به حداقل رسانیدن ریسک در شرایط عدم اطمینان است . مسلما ورود به کشور یا بازاری که زبان مشترک ، سیستم توزیع  مشابه و مصرف کنندگان مشابه از ویژ گی های آن است نسبت به کشور یا بازاری که در این گونه متغیرهای آن تفاوت فاحشی  ملاحظه می شود مشکلات کم تری دارد .

با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالب بالا و اولویت بندی بازارهای هدف بالقوه از نظر شاخص های پتانسیل وارداتی اقدام به انتخاب کشور هدف باید صورت پذیرد .

تیم تحققیاتی شرکت دانا با توجه به توانمندی های خود در امر تحقیقات و صادرات قادر به ارائه مطالعات لازم در زمینه انتخاب بازار هدف مناسب  و صادرات در زمینه محصولات مصرفی و صنعتی به تولید کنندگان کشور می باشد .

منبع : بابایی ، محمد علی " مدیریت بازاریابی بین الملل "

 

Back to top