خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 12 - 24 دقیقه)
Most Hit

ارزیابی عملکرد شرکت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ تجزیه و تحلیل نسبت های ﻣﺎلی Financial Ratio

 تحلیل نسبت های ﻣﺎلی

جهت بررسی میزان اثربخشی و مطلوبیت تصمیمات و استراتژی های منتخب مدیران و همچنین ارزیابی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وضعیت یک شرکت برخی از سازمان ها مبادرت به ارزیابی محیط داخلی سازمان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ تحلیل نسبت های ﻣﺎلی می نمایند.اما پرسشی که مطرح است این است که نسبت های مالی چه چیزی هستند  و چگونه از انها برای تعیین اثربخشی استراتژی ها و تصمیمات مدیریت و بطور کلی وضعیت سازمان استفاده میشود.

(زمان خواندن: 11 - 21 دقیقه)
Most Hit

هزینه یابی بر مبنای هدف و استراتژی مدیریت هزینه Target Costing

 هزینه یابی بر مبنای هدف

سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، نگرشی است كه در آن قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید.

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)
Most Hit

هزینه یابی چرخه عمر محصول Product Life Cycle Costing

هزینه یابی چرخه عمر محصول

هزینه یابی چرخه عمر محصول ، اولین بار به وسیله وزارت دفاع آمریکا در سال 1960 مورد استفاده قرار گرفت . هدف هزینه یابی دوره عمر در آن زمان ، کمک به وزارت دفاع در تهیه و تدارک تجهیزات نظامی بود . بکارگیری این روش در آن زمان توسط وزارت دفاع نشان داد که نزدیک به 75% هزینه های کل سیستم را هزینه هایی غیر از هزینه های تحصیل و ساخت محصول تشکیل می دهد و این هزینه ها اغلب شامل هزینه های عملیاتی و نگهداری بودند.

(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

استراتژی های کاهش هزینه شرکت Low Cost Strategy

استراتژی های کاهش هزینه

هر کسب و کاری  در طی چرخه عمر سازمان خود با مجموعه متفاوت و عظیمی از هزینه ها مواجه می گردد که مدیریت آنها بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد و همچنین عدم توجه به این هزینه ها، سازمان را تا مرز ورشکستگی پیش می برد.

(زمان خواندن: 12 - 23 دقیقه)
Most Hit

آشنایی با طبقه بندی هزینه ها 

 طبقه بندی هزینه ها 

 

 زمانی که مدیر بخواهد برای پیشرفت و سودآوری شرکت برنامه‌ریزی کند، باید هزینه‌ها را کنترل کند و برای این کار به طبقه بندی هزینه ها در شرکت نیاز دارد. برای سودآوری و پیشرفت سازمان تنها کاهش هزینه‌ها کافی نیست؛ بلکه این هزینه‌ها باید طبقه‌بندی شوند. صورت هزینه‌ها به عنوان گزارش دوره‌ای از حسابداران تحویل گرفته می‌شود.

(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)
Most Hit

مدیریت هزینه استراتژیک چیست

مدیریت هزینه استراتژیک

مدیریت هزینه استراتژیک، اجرای تکنیک های مدیریت هزینه به روشی است که همزمان جایگاه استراتژیک شرکت را تغییر داده و هزینه ها را کاهش میدهد. شیوه ها ی مدیریت هزینه استراتژیک ، در شرکت های خدماتی، تولیدی و غیرانتفاعی قابل اجرا و استفاده هستند.

(زمان خواندن: 11 - 21 دقیقه)
Most Hit

انواع سیستم های هزینه یابی در حسابداری مدیریت استراتژیک

 انواع سیستم های هزینه یابی

در موسسات انتفاعی انجام تولید و ارائه خدمات مستلزم صرف هزینه های ثابت و متغیر است ، اینکه تولید کالاها و خدمات به چه قیمتی صورت گیرد ، پاسخ به آن نیازمند شناخت سیستم های هزینه یابی است .

Back to top