خانه استراتژیLow Cost Strategy

  • استراتژی های کاهش هزینه شرکت Low Cost Strategy

    استراتژی های کاهش هزینه

    هر کسب و کاری  در طی چرخه عمر سازمان خود با مجموعه متفاوت و عظیمی از هزینه ها مواجه می گردد که مدیریت آنها بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد و همچنین عدم توجه به این هزینه ها، سازمان را تا مرز ورشکستگی پیش می برد.

Back to top