خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

ویژگی های یک بیانیه ماموریت سازمانی خوب

mission

بیانیه ماموریت وقتی می تواند تاثیر گذار باشد که استانداردهای لازم را داشته باشد

به عنوان مثال یک بیانیه ماموریت خوب بیش از توجه به محصولات و خدمات شرکت  ، به ارزشی که برای مشتری ایجاد می کند باید  توجه داشته باشد و آنرا تامین کند

از دیدگاه ورن مک چیننز ماموریت سازمان باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱) سازمان را بدان گونه که هست و آنچه در نظر دارد بشود ، معرفی نماید .

۲) به اندازه ای محدود باشد که برخی از فعالیت های مخاطره آمیز را حذف نماید و بدان اندازه گسترده و وسیع باشد که نوید رشد خلاق و نوآوری را بدهد .

۳) سازمان را از سایر سازمان ها متمایز نماید .

۴)به عنوان چارچوبی عمل کند که بتوان بدان وسیله فعالیت های کنونی و آینده را ارزیابی کرد.

۵) سرانجام به حد کافی واضح و آشکار باشد تا  همه ی اعضای سازمان بتوانند آن را درک نمایند .

 

لذا یک بیانیه ماموریت خوب باید :

-مقصود بنیادی سازمان را به صورتی جذاب بیان کند

-محدوده فعلی و آینده محصولات و خدمات ، بازارها و مناطق جغرافیایی را روشن نماید

-قابلیت های رقابتی موجود و قابلیت های رقابتی مطلوب آینده را تعیین کند و بر آنها استوار باشد

-ارزش هایی را که به جامعه ، مشتریان ، کارکنان و سهامداران عرضه می کند،  مشخص کند

ويژگي هاي بيانيه ماموريت مناسب

  • آرماني بودن
  • كلي بودن
  • وحدت بخش بودن
  • الهام بخش بودن
  • مستند بودن

Back to top