خانه استراتژی


(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

معماری کسب و کار چیست؟ Business Architecture

 معماری کسب و کار

معماری کسب و کار “طرحی از بنگاه اقتصادی که درک ساده و مفهومی از سازمان را فراهم می کند و برای همسویی اهداف استراتژیک و خواسته های تاکتیکی استفاده می شود.”

معماری کسب و کار بخشی از معماری سازمانی است که مربوط به یک کسب و کار یا یک سازمان است. تعریف رسمی طبق کارگروه معماری تجارت گروه مدیریت (Object Management Group’s Business Architecture Working Group) به شرح زیر است:

 چشم انداز معماری کسب و کار به عنوان یک رابطه بین استراتژی های تجاری و دیدگاه ها توصیف می شود. این پل با استراتژی سازمانی و مدل کسب و کار از یک طرف و عملکرد آن از طرف دیگردر ارتباط است

معماری کسب و کار یا معماری تجارت (Business architecture) به عنوان تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار تجاری ، استراتژی ، معیارها ، فرآیندها و قابلیت ها تعریف شده است. این ارائه ای جغرافیایی است که شبکه ای را نشان می دهد که از طریق آن کار ، اطلاعات و اختیارات در یک سازمان جریان می یابد.

اسناد و نمودارهای موجود در این طرح – که می تواند با محصولات نرم افزاری مانند IRIS Business Architect ایجاد و مدیریت گردند – ساختار معماری کسب و کار یا سازمان را توصیف می کنند. معماری کسب و کار از یک طرف پل ارتباطی بین مدل کسب و کار سازمانی و استراتژی سازمانی و از طرف دیگر عملکرد تجاری کسب و کار یا سازمان است.

افرادی که معماری کسب و کار را می سازند به عنوان معمار کسب و کار شناخته می شوند. معمار کسب و کار به عنوان عامل تغییر در اسزمان با ذینفعان ارشد هر کسب و کار و سازمان کار می کند که نقشی اساسی در شکل گیری و تقویت بهبود مستمر ، تحولات تجاری و ایجاد ابتکارات نوآوری در کسب و کار و سازمان را دارد.

معماری کسب و کار


چگونه می توان از طریق معماری تجارت ارزش کسب و کار رو بالا برد


بیشتر شرکت های تجاری می توانند از ساختار تجاری خوبی بهره مند شوند. این مفهوم می تواند کمک شگرفی را در این زمینه اثبات کند

 • راه اندازی یک نهاد تجاری جدید
 • تعریف بازارهای جدید
 • توصیف یک محصول جدید در بازار
 • تجدید ساختار یک نهاد تجاری
 • سازماندهی مجدد شرکت
 • ترکیب فناوری ، قابلیت ها و فرهنگ
 • ادغام فرآیندها و منابع انسانی

 

برای افزایش موفقیت در ابتکارات و تغییرات سازمان ها و کسب و کار ها ، نقش معماران کسب و کار در سازمان خود پر رنگ تر شده اند تا همه ذینفعان ارشد را در اجرای چشم انداز تجاری به درستی همسو کنند. معماری کسب و کار چگونگی ساختار یک سازمان را نشان می دهد و می تواند به وضوح نشان دهد که چگونه عناصری مانند قابلیت ها ، فرآیندها ، استراتژی ، اهداف ، سازمان و اطلاعات با هم ترکیب می شوند. روابط بین این عناصر نشان می دهد و مشخص می کند که سازمان چه کاری انجام می دهد و ذی نفعان ارشد چه چیزی نیاز دارند تا سازمان برای رسیدن به اهدافش آنها را ارائه نماید.

فرایند معماری کسب و کار در برنامه ریزی استراتژیک ، بازاریابی و عملیاتی هر ابتکار جدید شرکت نقش دارد. بنابراین هر طرح ابتکاری معماری کسب و کار باید توسط معماران سازمانی ، مدیران برنامه ، مدیران پرتفو های پروژه ها ، مدیران پروژه ها ، معماران راه حل ها ، توسعه دهندگان نرم افزار راه حل ها و البته تحلیل گران بازرگانی ، مطابق برنامه های ارائه شده از سوی مدیران شرکت تحویل و اجرا شود.

 

معماری کسب و کار

 اجزاء اصلی معماری کسب و کار

برخی از اجزاء اصلی معماری کسب و کار به شرح زیر است:

چشم انداز وسیع تر

تأکید معماری کسب و کار بر چشم انداز وسیع تر. این کار با کمک به یک واحد می تواند درک کند که چگونه می توان توانایی یک واحد دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و چگونه اقدامات یک فرد می تواند تأثیر مستقیمی بر واحد دیگر داشته باشد

تحلیل عینی

عنصر مهم معماری تجارت جمع آوری داده ها و اطلاعات ، درک ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل آنها بصورت عینی به سود شرکت است. این برنامه می تواند شامل برنامه های استراتژیک و همچنین سرمایه گذاری های پروژه باشد.

حل مسئله را تشویق می کند

چشم اندازهای وسیع تر و تجزیه و تحلیل عینی به دستیابی به اطلاعاتی مفید که منجر به حل مشکلات پیچیده شود ، کمک می کند. معماری تجارت اطلاعاتی در مورد فنون و ابزارهایی برای کمک به دیگران در رسیدن به یک راه حل قطعی می دهد.

هدف استراتژیک

یک عنصر مهم در معماری کسب و کار شفاف سازی و گسترش آن در سراسر شرکت در مورد هدف استراتژیک موجودیت آن است.

 معماری کسب و کار

ارزش معماری کسب و کار

آیا سازمان شما از قطع ارتباط مدام با ذینفعان رنج می برد؟ یک مشکل مشترک در تجارت امروز ناشی از چشم انداز بالادستی شرکت است که اغلب قادر به تبدیل موفقیت آمیز استراتژی ها و چشم انداز به اهداف عملی نمی شود. در پایین دست ، هماهنگی اساسی بین واحدهای سازمان و همچنین بین سطوح عملیاتی و IT ناموفق است.

به همین دلیل است که معماری کسب و کار در جهت همسو سازی صحیح سازمان در تمام واحدهای سازمان فعالیت می کند. معماری کسب و کار ، چگونگی ساختار یک سازمان را نشان می دهد و می تواند به وضوح نشان دهد که چگونه عناصری مانند قابلیت ها ، فرایندها ، سازمان و اطلاعات در کنار یکدیگر قرار دارند.

نرم افزارهای  معماری کسب و کار این امکان را برای معماران کسب و کار و استراتژی می دهد تا از طریق ترسیم و تفسیر موفقیت آمیز چشم انداز،استراتژی ها و اهداف ، وضعیت نهایی استراتژی های تجاری شرکت را قبل از اجرای برنامه ریزی استراتژیک مجسم نمایند. این مدلسازی با ارائه موارد زیر همراه میباشد:

استراتژی های متمرکز و همسو برای تمام واحدهای تجاری سازمان ،
تصمیم گیری بهبود یافته با کاهش ریسک های موجود و بکارگیری مناسب فرصت ها ،
افزایش بهره وری عملیاتی ،
ظرفیت رشد و چابکی در کسب و کار و اجرای صحیح فناوری اطلاعات (IT)
استفاده از معماری کسب و کار

معماری کسب و کار
در اینجا برخی از رویدادها و چالش های پیش روی شرکت ها آورده شده است که در آن معماران کسب و کار می توانند تأثیر بسزایی در اطمینان از اجرای استراتژی های شرکت با انسجام در همه واحدهای سازمان خود داشته باشند:

 • تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
 • ارائه محصول جدید یا عرضه خدمات جدید در بازار
 • جهانی شدن
 • برون سپاری ظرفیت ها سازمان یا کسب و کار
 • ساده سازی زنجیره تامین
 • واگذاری
 • انطباق با مقررات
 • توسعه سرمایه گذاری مشترک
 • تعریف بازار های جدید
 • تجدید ساختار واحد سازمان یا کسب و کار
 • ادغام افراد ، فرایندها ، قابلیت ها ، فناوری و فرهنگ سازمان
 • تبدیک یک شرکت بزرگ به یک مدل تجاری مشتری محور
 • ایجاد تغییرات اساسی در سازمان یا کسب و کار

 

 • منبع:

biz-architect.com

iehouse.org

marketingirantalent.com

marketing91.com

 cio-wiki.org/wiki/Business_Architecture

Back to top