خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

اهداف برنامه‌ ریزی استراتژیک

اهداف برنامه ‌ریزی استراتژیک

هدف برنامه‌ریزی استراتژیک، کمک به سازمان جهت کسب آمادگی‌های لازم، تنظیم رفتارها و بروز عکس العمل‌های مناسب در موقعیت‌های جدید است. سازمان‌ها برای کاستن از فشارهای متعدد و متغیر محیطی، نیازمند حداقل چهار اقدام هستند (حمیدی زاده، 1382):


1- کسب بصیرت، آگاهی و احتیاط در قلمرو تحت کنترل خود؛
2- اتخاذ و تنظیم استراتژی‌های مناسب در ارتباط با محیط‌های متغیر؛
3- تدوین پایه و اساس محکم و قابل دفاع برای تصمیم گیری؛
4- ارتقای مهارت‌ها و بصیرت‌های تصمیم گیری.

 

سایر مطالب مرتبط

برنامه‌ ریزی استراتژیک چیست؟

برنامه‌ ریزی استراتژیک چیست؟ برنامه ریزی استراتژیک، فرایند تعریف یک سازمان از استراتژی و یا جهت خود و تصمیم گیری برای

تفاوت برنامه‌ ریزی استراتژیک با سایر روش‌های برنامه ریزی

تفاوت برنامه‌ ریزی استراتژیک با سایر روش‌های برنامه ریزی A- برنامه‌ریزی بلند مدت هدف از برنامه‌ریزی بلند مدت، تأمین

تفکر استراتژیک یا برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک یا برنامه ریزی استراتژیک   در چند دهه گذشته، ابزارها و تکنیک‏ های برنامه ‏ریزی استراتژیک به‌سرعت ت

رهیافت های گوناگون به برنامه ریزی استراتژیک

رهیافت های گوناگون به برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی از «داخل به خارج» و برنامه ریزی از «خارج به داخل»

کاربرد تفکر سیستمی در برنامه ریزی استراتژیک

کاربرد تفکر سیستمی در برنامه ریزی استراتژیک از طریق تبدیل عوامل کلیدی موفقیت KSF به حلقه های کلیدی موفقیت (KEY SUCCESS L

سمینار تخصصی برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد BSC ویژه مدیران واحدهای ص

سمینار تخصصی برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد BSC ویژه مدیران واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری استان قزوین - 27 آذر 1398

Back to top