خانه استراتژیآدام اسمیت

  • تئوری مزیت مطلق آدام اسمیت Absolutes Advantage

    ئوری مزیت مطلق

    از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بین‌المللی (تجارت بین الملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریه‌ای که در مورد تجارت بین‌الملل ارایه شده است در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان به نام مرکانتیلیسم بوده است.

Back to top