خانه استراتژیTechnology

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Technology

فناوري , تکنولوژی

تکنولوژي تمامي دانش، محصولات، فرآيند‌ها، ابزار‌ها، روش‌ها و سيستم‌هاي بکار‌گرفته شده در خلق کالا‌ها يا ارائه خدمات، مي‌باشد

Management of technology, Tarek M. Khalil  p.1

کلیک ها: 975
Synonyms: فناوری,تکنولوژی

Back to top