خانه استراتژیPost Planning

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Post Planning

پسا برنامه‌ریزی

پسابرنامه‌ریزی گامی از برنامه‌ریزی است که وضعیت شکست‌  برنامه را شناسایی می‌کند و به سیستم اجازه می‌دهد که کنترل را در اختیار گیرد (Warren, 1999). 

کلیک ها: 906
Synonyms: پسا برنامه‌ریزی

Back to top