خانه استراتژیObservatory

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Observatory

دیده بانی

آينده‌پژوهان همواره به دنبال تشخيص حتي ضعيف‌ترين سيگنال‌هاي تغيير هستند. اين سيگنال‌ها نشان مي دهند که چه تحول‌ها و روند‌هاي جديدي در پيش است و احتمالاً آينده آبستن چه رويداد‌هايي خواهد بود. تلاش‌هايي که متضمن کشف تغيير‌ها و تحول‌ها باشد، به ديد‌ه‌باني موسوم است.

الفباي آينده‌پژوهي، عقيل ملکي‌فر، انديشکده صنعت و فناوري، تهران 1386

کلیک ها: 862
Synonyms: دیده بانی,دیدبانی

Back to top