خانه استراتژیForesight

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Foresight

آینده نگاری

فرآيند تلاش نظام‌مند براي نگاه به آينده بلندمدت علم, فناوري, محيط زيست, اقتصاد و اجتماع با هدف شناسايي فناوري‌هاي عام نو‌پديد و تقويت حوزه‌هاي راهبردي است، که احتمالاً بيشترين منافع اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد.

دانشنامه آينده‌‌پژوهي،ريچارد اسلاتر، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي،جلد اول

کلیک ها: 2715
Synonyms: آینده نگاری

Back to top