خانه استراتژیexperts Panel

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
experts Panel

پنل خبرگان

پنل خبرگان یا پانل متشکل از جمعي خبره بين 12 تا 20 نفر مي‌باشد که در زماني بين 3 تا 18 ماه، در مورد آينده موضوعاتي مشخص، تامل کرده و به مشورت مي‌پردازند

دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول

کلیک ها: 1053
Synonyms: پنل خبرگان,پانل خبرگان

Back to top