خانه استراتژیDriving Force

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Driving Force

نیروهای پیشران

"نيرو‌هاي پيشران" مفهومي است که بيشتر در طراحي سناريو‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و منظور آن نيرو‌هايي است که بر پيامد رويداد‌ها اثر دارند. به عبارت ديگر عناصري که باعث حرکت و تغيير در طرح اصلي سناريو‌ها شده و سر‌انجام داستان‌ها را مشخص مي‌کنند.

هنر دور‌نگري، پيتر شوارتز، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، تهران 1388

کلیک ها: 1104
Synonyms: نیروهای پیشران

Back to top