خانه استراتژیDesired Future

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Desired Future

آينده مطلوب

آينده‌هاي مطلوب يا مرجح، برعکس ديگر آينده‌ها (ممکن، باور‌پذير و محتمل) از نوع شناختي نيستند، بلکه از نوع بر‌انگيزاننده‌ هستند. اين آينده‌ها بر‌آمده از قضاوت‌هاي ارزشي هستند و از اين‌رو بيشتر ذهن‌گرا هستند تا واقع‌گرا. همچنين براي افراد گوناگون، متفاوت هستند.

دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول

کلیک ها: 969
Synonyms: آينده مطلوب

Back to top