خانه استراتژیDelphi Method

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Delphi Method

روش دلفی

يکي از روش‌هاي آينده‌پژوهي، مشاوره با خبرگان است. دلفي يک فرآيند نظر‌سنجي براي بهبود جذب آراي نخبگان است که در آن پاسخ افراد به سوالات به طور جداگانه و ناشناس کسب مي‌شود. پرسش‌ها چند مرتبه مطرح مي‌شوند و پاسخ‌ها به گونه‌اي ساختار‌يافته و دقيق به شرکت‌کنندگان ارائه مي‌شود.

 آينده‌پژوهي پيشرفته، ادوارد کورنيش، ترجمه سياوش ملکي‌فر، انديشکده صنعت و فناوري، تهران 1388

کلیک ها: 1051
Synonyms: روش دلفی

Back to top