خانه استراتژیAlternative Technologies

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Alternative Technologies

فناوری های بدیل

فناوري‌هايي هستند که در مسير اصلي پيشرفت فناوري قرار ندارند و به واسطه جنبش‌هاي اجتماعي ظهور مي‌يابند. انديشه‌هايي که به دنبال توسعه راه‌ حل‌هاي غيرمتداول در بافتار جهان اول و جهان سوم هستند.

دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول

کلیک ها: 1271
Synonyms: فناوری های بدیل,تکنولوژی های بدیل

Back to top