خانه استراتژی

فرهنگ لغات مدیریت استراتژیک

لغتنامه انگلیسی به فارسی Dictionary farsi

در این لغت نامه 24 عبارت یافت شده است
جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Visioning


فرآیند ساخت تصویری از آینده که به حدکافی واقعی باشد، همانند یک آهنربا بتواند اهداف مورد نظر ر اجمع کند .

Image result for Visioning

 

کلیک ها: 997
Synonyms: چشم اندازسازی
Uncertainty

عدم قطعيت

کلیک ها: 657
Synonyms: عدم قطعیت
Technology

فناوري , تکنولوژی

کلیک ها: 978
Synonyms: فناوری,تکنولوژی
Strategic Planning

برنامه ریزی استراتژیک,برنامه ریزی راهبردی

کلیک ها: 1047
Synonyms: برنامه ریزی استراتژیک,برنامه ریزی راهبردی
Science

علم، تشکيلات نظا‌مندي است که دانش ما نسبت به جهان خارج را به نحوي توصيف‌پذير و پيشگويانه، شکل و سازمان مي بخشد. يکي از تعاريف قديمي که هنوز هم کاربرد زيادي دارد، توسط ارسطو ارائه شده است: علم، دانشي قابل اعتماد است که از لحاظ منطقي و عقلائي، قابل توضيح باشد.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/science

Aristotle. Metaphysics. 1.981b

کلیک ها: 868
Synonyms: علم, علوم
Scenario

سناريو

کلیک ها: 926
Synonyms: سناریو
Robust Planning

برنامه ریزی پابرجا

کلیک ها: 1118
Synonyms: برنامه ریزی پابرجا
Roadmap

نقشه راه

کلیک ها: 930
Synonyms: نقشه راه
Post Planning

پسا برنامه‌ریزی

کلیک ها: 911
Synonyms: پسا برنامه‌ریزی
Patent

پتنت,حقوق مالکیت معنوی

کلیک ها: 1013
Synonyms: پتنت,حقوق مالکیت معنوی
Observatory

دیده بانی

کلیک ها: 864
Synonyms: دیده بانی,دیدبانی
management tasks

تعاریف بسیار زیادی برای وظایف مدیریت ارائه شده است، یکی از جامع ترین این تعاریف در ذیل آمده است :

اصطلاح (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. (POSDCORB) در واقع لغت با مفهوم خاصی نیست، بلکه از کنار هم قرار گرفتن یک سری از حروف لاتین که اول یک سری وظایف مدیران می باشد تشکیل شده است. به بیان دیگرلوتر گیولیک و لیندال ارویک که یکی از دانشمندان معاصر علوم اداری می باشد، وظایف مدیر را در اصطلاح لاتین (POSDCORB) خلاصه می کند. این اصطلاح معنی خاصی ندارد و تنها برای کمک به حافظه وضع گردیده است.

بنابر طبقه بندی گیولیک حروف لاتین اصطلاح نامبرده معرف وظایف مدیران به شرح زیر است:

    - Planning ( برنامه ریزی ):

برنامه ریزی در واقع شالوده ی مدیریت می باشد و شامل پیش بینی عملیات اساسی و تعیین طرق اجرای آن به منظور تامین هدف سازمان است.

    ٢- Organizing ( سازماندهی ):

سازمان دهی در واقع بیان گر ساز وکار های هماهنگی است که مشخص می کند چه کسی به چه کسی باید گزارش دهد. در واقع  شامل تعیین حدود اختیارات است که طبق آن وظایف از هم تفکیک می شوند.

    ٣- Staffing ( کارگزینی ):

کارگزینی و امور مترتب بر آن که شامل استخدام و کارآموزی و همچنین تامین شرایط مساعد کار و سایر موارد است یکی از مهمترین وظایف مدیران می باشد.

    ۴- Directing ( فرماندهی ):

فرماندهی یکی از وظایف مدیران می باشد که  شامل عمل مداوم اخذ تصمیم های خاص یا کلی و صدور دستور به منظور هدایت و رهبری سازمان است. وحدت فرماندهی نیز یکی از اصول چهارده گانه ی هنری فایول می باشد.

    ۵- Coordinating ( هماهنگی ):

شامل عمل مهم تطبیق وظایف مشاغل مختلف سازمان به منظور تحقق یافتن هدف مطلوب می باشد. هماهنگی دارای یک سری  فنون و ساز و کارهای خاص است که در یادداشت های مختلف مدیریتی بدان اشاره شده است.

    ۶- Reporting ( ارتباطات ):

ارتباطات یه عنوان وظیفه ای که انتقال دهنده ی پیام ها، گزارشات، دستورات و … می باشد یکی از مهمترین موارد مطروحه در نظریه ی گیولیک است. در واقع به معنای آنکه مجری کسانی را که در برابر آنها مسئول است از جریان پیشرفت امور آگاه می سازد. گزارش دهنده باید در اثر مطالعات ، تحقیق و بازرسی از جریان پیشرفت امور آگاه باشد.

    ٧- Budgeting ( بودجه بندی ):

بودجه بندی یکی از مهمترین وظایف مدیریت در نظریه ی گیولیک است که شامل تنظیم طرح مالی عواید و مخارج سازمان و نظارت بر اجرای آن می باشد. بودجه بندی شامل انواع و تکنیک های مختلف است که در کتب بودجه ریزی مطرح گردیده است. 

کلیک ها: 3744
Synonyms: وظایف مدیریت
Futures study

آینده پژوهی

کلیک ها: 965
Synonyms: آینده پژوهی
Foresight

آینده نگاری

کلیک ها: 2715
Synonyms: آینده نگاری
experts Panel

پنل خبرگان

کلیک ها: 1054
Synonyms: پنل خبرگان,پانل خبرگان

Back to top