خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

چشم‌انداز استرالیا-ملبورن ۲۰۳۰: از بهترين، جذاب‌ترين و آبادترين مناطق جهان

چشم‌انداز استرالیا

ملبورن، مركز ايالت ويكتوريا در كشور استراليا است؛ شهري با شهرت جهاني كه به يك چشم‌انداز سي‌ساله تجهيز شده است. مديران ارشد ملبورن در اين سند از نياز شهرشان به يك “راهبرد پابرجا” سخن مي‌گويند كه برپايه‌ي هفت اصل اساسي (هفت ارزش بنيادينِ) زير استوار شده است:

پايداري
نوآوري
سازگاري
جامع‌نگري
عدالت
رهبري (پيشتازي)
مشاركت
در اين سند همچنين بر ۹ جهت‌گيري استراتژيك تاكيد شده است كه يكي از آن‌ها بر “شبكه‌اي‌شدن” شهر تاكيد دارد. در ميان شهرهايي كه چشم‌انداز آن‌ها تا كنون بررسي شده است، بايد گفت كه ملبورن داراي كامل‌ترين آن‌ها است. طراحان چشم‌انداز ملبورن به اين نكته‌ي ظريف توجه داشته‌اند كه چشم‌انداز شهرشان را بايد با توجه به سند توسعه‌ي كشور استراليا و همچنين سند توسعه‌ي ايالت ويكتوريا تنظيم نمايند. اين نكته‌ها در چشم‌انداز ملبورن تصريح شده است.

روش‌شناسی
فرايند تدوين چشم‌انداز ملبورن در افق ۲۰۳۰، از دسامبر ۱۹۹۹ آغاز شد که حاصل تلفيق اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، بخش خصوصي، شهروندان و نيز ساير شهرها و شهرك‌هاي اطراف است. براي تدوين چشم‌انداز بلندمدت ملبورن، پژوهش‌هاي ژرفي انجام شده و نخبگان دولتي و غيردولتي مطالعات عميقي انجام داده اند. گزارش‌هاي فني عمده براي اطلاع شهروندان انتشار يافته و در اختيار عموم قرار گرفته‌است. به طور کلی می‌توان گفت در فرایند تدوین که به مدت حدود سه سال، از دسامبر ۱۹۹۹ آغاز شد به ترتیب گام‌های زیر برای دستیابی به چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ مطلوب این شهر انجام گرفته است:

جمع‌آوري اطلاعات در اکتبر ۲۰۰۰
_ پايگاه اينترنتي
_ مجموعه مقالات

تشکیل بولتن خبري ۱
رایزنی عمومی ۱ در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۰
_ همایش‌های عمومی (همه می‌شنوند)
_ کارگاه (میزگرد)
_ گفگو با مدیران ارشد سازمان‌ها و کسب و کارها
_ همایش شهرداران و مدیران

گزارش‌های فنی در ژانویه ۲۰۰۱
بولتن خبری ۲
رایزنی عمومی۲ در آوریل تا جولای ۲۰۰۱
_ همایش جوانان
_ همایش عمومی “همه با هم به پیش”
_ همایش کمیته توسعه اقتصادی استرالیا
_ همایش زنان در شهر
_ همایش شهرداران و مدیران

بولتن خبری ۳
چشم انداز ملبورن ۲۰۳۰ در اکتبر ۲۰۰۲
رایزنی عمومی ۳
اجرا، پایش و بازنگری مداوم
نمودارهای زیر نشان‌دهنده روند تدوین این چشم‌ انداز می‌باشند:

چشم انداز ملبورن

چشم‌انداز کلی ملبورن

چشم انداز ملبورن

اصول حاکم

اصول حاکم بر برنامه ریزی استراتژیک شهر ملبورن

 

 

لینک دانلود اصل مقاله برنامه ریزی استراتژیک ملبورن استرالیا 2030

 

منبع: آینده پژوهی تهران

Back to top