خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف و ارزیابی عملکرد در سازمان محیط زیست

کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف و ارزیابی عملکرد  برای برخی از مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست کشور در شهر تهران و بصورت ارتباط اینترنتی  برای سایر مدیران سازمان محیط زیست در شهرستان ها  توسط آقای دکتر خسروی برگزار گردید.

 

مدیریت بر مبنای هدف

 

 سازمان محیط زیست

Back to top