خانه استراتژیManagement by objective

 • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف MBO

  کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف MBO) Management by objective) برای برخی از مدیران و کارشناسان سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهر تهران توسط اساتید آکادمی استراتژی ایران جناب آقای دکتر خسروی برگزار گردید.

   

  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

   

 • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف و ارزیابی عملکرد در سازمان محیط زیست

  کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف و ارزیابی عملکرد  برای برخی از مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست کشور در شهر تهران و بصورت ارتباط اینترنتی  برای سایر مدیران سازمان محیط زیست در شهرستان ها  توسط آقای دکتر خسروی برگزار گردید.

   

  مدیریت بر مبنای هدف

   

Back to top