خانه استراتژی


(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

استراتژی های کاهش هزینه شرکت Low Cost Strategy

استراتژی های کاهش هزینه

هر کسب و کاری  در طی چرخه عمر سازمان خود با مجموعه متفاوت و عظیمی از هزینه ها مواجه می گردد که مدیریت آنها بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد و همچنین عدم توجه به این هزینه ها، سازمان را تا مرز ورشکستگی پیش می برد.


به منظور کاهش هزینه ها در کسب و کارها، راهکارها و استراتژی هایی متنوعی در نظر گرفته شده است که از جمله آن میتوان به استراتژی های رهبری هزینه مایکل پورتر اشاره کرد ، که هر سازمان می تواند متناسب با نوع کسب و کار خود، از آن ها استفاده نماید البته در پیاده سازی موفق و صحیح هر یک از این استراتژی ها نیاز به مشاوران با صلاحیت و با تجربه ای ضروری است تا بتوان آن استراتژی ها موفق آمیز پیاده سازی کرد. بطور کلی این استراتژی ها عبارتند از :


• استقرار سیستم های هزینه یابی بر فعالیت (ABC)
در سیستم هزینه تولید محصول و خدمات بر حسب فعالیت هایی که برای تولید انجام می شود اندازه گیری می شود. این فعالیت ها هستند که هزینه را سوق می دهند و این بر خلاف رویکرد سنتی است که معتقد بود تولیدات بطور مستقیم هزینه ها را سوق می دهند.
• توجه به هزینه های طول چرخه عمر محصولات

شرکت های موفق هزینه ها را در تمامی مراحل چرخه های عمر محصولات شامل هزینه های قبل از ساخت، هزینه های مرتبط با کوشش های ساخت و هزینه های مراحل بعد از ساخت منظور می کنند. توجه به این هزینه ها تحول بزرگی در شرکت ها ایجاد می کند. در مدیریت هزینه، هزینه های همه مراحل و نقش آن در مجموع هزینه ها اهمیت دارد مزیت این نگرش و فلسفه فراتر از افزایش سود می باشد.

• مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)

برآورد هزینه بر مبنای مقدمه ای برای مدیریت بر مبنای فعالیت است. در این روش فرض بر این است که در محیط بسیار رقابتی عدم کارآیی یکی، فرصتی برای دیگری می شود. بیشترین عدم کارایی از فعالیت های فاقد ارزش افزوده ناشی می شود. لذا شناسایی و اندازه گیری فعالیت های دارای عدم کارایی مناسب امری ضروری است. پس تنها باید به فعالیت هایی پرداخت که ارزش افزوده به بار آورد.

• الگو برداری از بهترین ها

بررسی شرکت های موفق و انجام ارزیابی آنها می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند. الگو برداری رفتاری متواضعانه به منظور پذیرش برتری سازمان های دیگر در یک موضوع خاص و رفتاری عاقلانه به منظور رقابت و برتری جستن به آنها در همان موضوع است.

• استقرار سیستم های هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات

سیستم هزینه یابی استاندارد با تعیین هزینه های استاندارد به مدیران اجازه می دهد که برنامه ریزی دقیق تر و کنترل موثری بر هزینه ها داشته باشد.• مدیریت هزینه انرژی و جلوگیری از اتلاف آن

یکی از منابع مهم مورد استفاده برای هرسازمانی، انرژی می باشد بنابراین از هزینه های عمده هر سازمان هزینه انرژی می باشد. لذا با مدیریت هزینه انرژی می توان کمک زیـادی به کاهـش هزینه ها نمود.

• مدیریت مواد اولیه
• بهبود مستمر فرآیندها
• مدیریت موجودی ها
• صرفه جویی در مقیاس بزرگ

هزینه‌های ثابت یکی از عمده ترین هزینه ها می باشد هرچقدر این هزینه فرصت جذب بیشتری پیدا نماید، به همان اندازه سهم هر واحد محصول از هزینه ثابت کمتر می شود. هزینه های متغیر نیز با افزایش عملکرد بطور یکنواخت افزایش پیدا نمی کند، بلکه غالباً با نرخ کاهنده افزایش می یابد. بنابراین تولید در مقیاس بزرگ باعث صرفه جویی در هزینه‌ها خواهد شد سرانه تولید به ازای نیروی انسانی و یا ماشین آلات باید افزایش یابند.

• کاهش ضایعات
• آموزش کارکنان
• استفاده از تکنولوژی های نوین متناسب با ظرفیت
• استقرار درست، وظایف ماشین آلات و ساختمان ها
• کمیته راهبری کاهش هزینه ها در سازمان ها به صورت میان وظیفه ای
جهت اتخاذ استراتژی های مناسب برای کاهش هزینه تشکیل کمیته راهبری هزینه که شامل همه حوزه های سازمان می شود مفید خواهد بود که در این زمینه شرکت های تولیدی تجربیات ارزنده ای دارند.


• اصلاح نگرش های مدیران و کارکنان

جهت اجرای موثرتر استراتژی های کاهش هزینه و موضوع کاهش هزینه به یک باور عمومی در کارکنان و مدیران باید تبدیل شود. در این زمینه سازمانها باید با برنامه های درست باید آگاهی های لازم را ارئه دهند. تا زمانیکه این آگاهی و تعهد ایجاد نشده باشد برنامه ها اجرا نخواهند شد.

• استفاده از رویکرد شش سیگما
تکنیک شش سیگما برای شناسایی هزینه های زاید و اجرای پروژه های عملیاتی بهبود می باشد که اهدافی چون افزایش سهم بازار، کاهش استراتژیک هزینه ها، افزایش رضایت مشتری، رشد سود نهایی و بهبود مسائل مالی را دنبال می نماید.

• ارتقا کیفیت تطابق محصول
جمع هزینه های کیفیت از ترکیب هزینه های خطا و هزینه های ناشی از پیشگیری و ارزیابی بدست می آید. به ازای افزایش کیفیت تطابق محصول هزینه های کیفیت کاهش می یابد.

• استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های موجود
• آموزش و توسعه فرهنگ رشد و بهره وری
• اصلاح ساختار سازمانی (مهندسی مجدد در سازمان)
• توجه به سیستم اطلاعاتی (سرعت و دقت بخشیدن به سازمان)
• کاهش سهم نیروی انسانی بخش های ستادی به صف
• فعال کردن نظام پیشنهادات و انتقادات
• ترویج کار گروهی
• تشکیل حلقه کیفیت (QCC)
• ایجاد نظام ارزیابی اثر بخش
• ایجاد سیستم انگزیشی مناسب در سازمان
• توسعه خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی در سازمان
• تقویت دیدگاه های مدیریت مالی در بین همه مدیران سازمان

استراتژی های کاهش هزینه

سازمان ها متناسب با شرایط خود می توانند برای کاهش هزینه های خود از هر یک از استراتژی های کاهش هزینه فوق استفاده نمایند.

تحولات نگرشی لازم برای اجرای مدیریت هزینه:


سازمان ها به منظور اجرای اثر بخش برنامه های کاهش هزینه و مدیریت بایستی زمینه سازی نگرشی در ذهن تمامی مدیران و کارکنان سازمان صورت گیرد که از جمله مهم ترین این نگرش ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• از تمرکز به تولید، به تمرکز بر مشتری
• از نظام تولید سنتی، به نظام نوین
• از اطلاعات بسته، به اطلاعات شفاف
• از رئیس، به مشتری
• از قسمت، به فرآیند
• از وضعیت، به نتیجه
• از نگرش برنده – بازنده، به نگرش برنده – برنده

Back to top