خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

رتبه ایران در شاخص سهولت محیط کسب و کار 2018 بانک جهانی ( Doing Business 2018)

شاخص سهولت محیط کسب و کار

با وجود افزایش امتیاز ایران در گزارش شاخص سهولت انجام کسب ‌و کار بانک جهانی ولی ایران با 4 رتبه بدتر شدن به در رتبه ۱۲۴ قرار گرفت.

گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی سال ۲۰۱۸ میلادی حاکی از بهبود ٠.٢٦ درصد امتیازی ایران بوده و ایران با کسب امتیاز  ٥٦.٤٨ از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و ... پیشی گرفته است. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰ نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد.

طبق این گزارش، نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین المللی کسب کرده‌اند. مجموع عملکرد نماگرهای مذکور باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته است.

بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (db2018) که دقایقی پیش توسط بخش کسب و کار بانک جهانی منتشر شد،  امتیاز کشور از 56.22 به 56.48 بهبود یافته است. این گزارش نشان می دهد علیرغم افزایش امتیاز، سرعت انجام اصلاحات کشور نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و موجب شده جایگاه بین المللی کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل یابد و از رتبه ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۴ نزول پیدا کند. تغییر امتیاز ایران در هریک از نماگر‌های ده گانه سهولت کسب و کار به قرار زیر است:

نماگر شروع کسب و کار: امتیاز از 85.05 به 85.16 ارتقا یافته

نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز: امتیاز از 78.50 به 78.07 تنزل یافته

نماگر دسترسی به برق: امتیاز از 69.15 به 68.43 تنزل یافته

نماگر دسترسی به اعتبارات: امتیاز از 45 به 50 ارتقا یافته

 نماگر ثبت مالکیت: امتیاز از 64.17 به 64.16 کاهش یافته

نماگر پرداخت مالیات: امتیاز در 56.57 ثابت مانده

نماگر تجارت فرامرزی: امتیاز در 46.11 ثابت مانده

نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد: امتیاز در 33.33 ثابت مانده

نماگر الزام آور بودن اجرای قراردادها: امتیاز در 59.07 ثابت مانده

نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون: امتیاز از 25.25 به 23.93 تنزل یافته

جدول رتبه ایران در نماگرهای گزارش انجام کسب و کار

 

عنوان 

بازنگری 2014

بازنگری 2015

بازنگری 2016

2017

2018

رتبه کل

132

119

117

120

124

شروع کسب و کار

70

82

97

102

97

اخذ مجوز ساخت و ساز

161

98

27

27

25

دسترسی به برق

119

94

90

94

99

ثبت مالکیت

159

89

85

86

87

اخذ اعتبارات

86

90

97

101

90

حمایت از سهاداران خرد

143

149

166

165

170

پرداخت مالیات

118

122

99

100

150

تجارت فرامرزی

135

166

171

170

166

اجرای قراردادها

67

62

69

70

80

ورشکستگی

137

137

155

156

160

 

16 1 31 14335qwqw

لینک گزارش کامل شاخص سهولت محیط کسب و کار 

 

Back to top