خانه استراتژی


(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)
Most Hit

تئوری مزیت مطلق آدام اسمیت Absolutes Advantage

ئوری مزیت مطلق

از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بین‌المللی (تجارت بین الملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریه‌ای که در مورد تجارت بین‌الملل ارایه شده است در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان به نام مرکانتیلیسم بوده است.

اساس نظریه مرکانتیلیسم تاکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر است. تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود. اما آدام اسمیت(1790-1723)، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال 1776 در کتاب "ثروت ملل"، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بین‌الملل مطرح نمود. در ادامه، دیوید ریکاردو که از شاگردان همین مکتب به‌شمار می‌آید، در کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" که در سال 1817 منتشر شد، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد؛ که نسبت به نظریه اسمیت فراگیرتر بود. این نظریات (مزیت مطلق و نسبی)، تا مدت‌ها به‌عنوان پایه نظریات تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌آمد. تا این‌که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریات دیگری هم در این قلمرو ارائه گردید.[1]

مركانتيليست ‏ها:

مركانتيليست‏ها طرفدار كنترل شديد دولت بر تجارت بودند, آنها سعي داشتند نشان دهند كه اهداف كشورها در تضاد با يكديگر قرار دارند. مطابق نظر مركانتيليست‏ها, ثروت يك كشور از روي موجودي فلزات قيمتي (به ويژه طلا) آن كشور اندازه‏گيري مي‏شد. بنابراين به منظور جمع‏آوري طلا, كشور مي‏بايستي صادرات خود را تشويق و واردات را محدود مي‏كرد كه در نتيجه توليد و اشتغال ملي را بالا مي‏برد.ليكن ممكن است تمامي كشورها به طور همزمان در جهت افزايش صادرات و كاهش واردات چنين سياستي را اعمال نمايند كه در آن صورت امكان مبادله بين كشورها دچار مشكل مي‏گردد. بنابراين بايد برخي كشورها به عنوان كشورهاي پيرامون, تحت استعمار قرار مي‏گرفتند تا كشورهاي استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست يابند.

 

آدم اسمیت اقتصاددان بزرگ و شهیر مکتب اقتصاد کلاسیک مبادلات تجاری بین ملت‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد و با مطرح نمودن تئوری برتری مطلق و تقسیم‌کار بین‌المللی، به کشورها توصیه نمود که منابع اقتصادی خود را در زمینهٔ کالاهایی به کار برند که در تولید آن‌ها نسبت به سایر کشورها از مزیت مطلق برخوردارند.

آدام اسميت در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران (مرکانتلیست ها) راکه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورهامیتوانند از تجارت سود ببرند رازیر سوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.

ئوری مزیت مطلق

براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

 

آدم اسمیت اقتصاددان بزرگ و شهیر مکتب اقتصاد کلاسیک نیز مبادلات تجاری بین ملت‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد و با مطرح نمودن تئوری برتری مطلق و تقسیم‌کار بین‌المللی، به کشورها توصیه نمود که منابع اقتصادی خود را در زمینهٔ کالاهایی به کار برند که در تولید آن‌ها نسبت به سایر کشورها از مزیت مطلق برخوردارند.

مزیت طبیعی و اکتسابی

اسمیت اعتقاد داشت، که مزیت یک کشور یا طبیعی است یا اکتسابی. منظور از مزیت طبیعی، مزیت یک کشور، به‌دلیل شرایط اقلیمی و یا دسترسی به منابع طبیعی خاص، در تولید یک محصول، است و منظور از مزیت اکتسابی که امروزه بیشترین تجارت جهان را به خود اختصاص داده، مصنوعات و خدمات، به‌جای کالاهای کشاورزی و منابع طبیعی است. محل تولید این کالاها عمدتا به مزیت اکتسابی آن‌ها بستگی دارد؛ که به‌طور عام به‌عنوان تکنولوژی تولید یا تکنولوژی فرآیند، به آن‌ها اشاره می‌‌شود.[3]

 

مفروضات مزیت مطلق


این تئوری، بر پایه مفروضاتی نهاده شده، که بدون در نظر گرفتن آن‌ها، این تئوری مصداق پیدا نمی‌کند. مهم‌ترین این مفروضات عبارتند از:

1. همسان بودن تکنولوژی در دو کشور؛

2. همسان بود نیروی انسانی از نظر مهارت و تخصص در دو کشور؛

3. یکی بودن تابع تولید در دو کشور؛

4. موجود بودن اطلاعات کامل و بدون هزینه برای همه اشخاص؛

5. غیر قابل انتقال بودن عوامل تولید(عدم تحرک عوامل تولید) بین دو کشور و امکان مطلق حرکت این عوامل در داخل کشور؛

6. موجود نبودن هرگونه مانع برای تجارت.

 

دیدگاه اسمیت بر اساس یک اصل ساده اقتصادی بنا شده است. با توجه به محدود بودن منابع در اقتصاد، کشورها باید این منابع را در کالاهایی بکار گیرند که بیشترین بازده را نسبت به سایر کشورها دارند. به‌عنوان یک مثال ساده فرض کنید کشورهای ایران و آلمان با توجه به مزایایی که در اختیار دارند باید برای تولید هر یک واحد از محصولات مشخص شده در جدول ۲-۱، مقدار معینی از منابع خود را بکار گیرند.

جدول ۲-۱ منابع مورد نیاز کشورهای ایران و آلمان برای تولید ۱ واحد خودرو و فرش

ردیف

کشور

خودرو

فرش

مجموع

1

ایران

100

20

120

2

آلمان

40

80

120

 

همان‌گونه که مشخص است ایران در تولید فرش و آلمان در تولید خودرو نسبت به یکدیگر مزیت مطلق دارند. این دو کشور با ۱۲۰ واحد از منابع خود می‌توانند یک واحد خودرو و یک واحد فرش تولید نمایند. اگر ایران و آلمان تمام منابع خود را تولید محصولی که در آن دارای مزیت مطلق هستند بکار گیرند، آنگاه خواهیم داشت:

جدول ۲-۲ ظرفیت تولید و منابع کشورها

ردیف

کشور

خودرو

فرش

تعداد فرش تولیدی

تعداد خودرو تولیدی

مجموع منابع صرف شده

1

ایران

0

120

6

0

120

2

آلمان

120

80

0

3

120

 

در این شرایط با مجموع ۲۴۰ واحد از منابع کل دو کشور با فرض اینکه ایران و آلمان تمام منابع خود را در تولید محصولی که در آن دارای مزیت مطلق دارند، بکار گیرند ، ۶ واحد فرش و ۳ واحد خودرو تولید می‌شود درحالی‌که در شرایطی که این دو کشور منابع خود را در هر دو محصول تخصیص داده بودند فقط ۲ واحد فرش و ۲ واحد خودرو تولید شده بود. درصورتی‌که این مثال را گسترش دهیم و تمامی کشورها منابع خود را در تولید کالاهایی که در آن دارای مزیت مطلق‌اند سرمایه‌گذاری نمایند، اقتصاد در کل جهان به شکل بهینه عمل خواهد کرد و بیشترین کارایی در استفاده از منابع ایجاد خواهد شد.

اسمیت بر این باور بود که کشورها ازنظر کارایی در تولید کالاها، شرایط متفاوتی دارند و هنگامی‌که کشوری در تولید یک کالا نسبت به سایر کشورها کارایی بالاتری داشته باشد، در عرصه تجارت به برتری مطلق دست می‌یابد. او بر این باور بود که هر کشور باید در تولید کالاهایی تمرکز یابد، که در آن‌ها از مزیت مطلق برخوردار است، در مقابل کشور باید کالاهایی را وارد نماید که کشورهای دیگر نسبت به او دارای برتری هستند. بر این اساس یک کشور نباید کالایی را در داخل تولید نماید که می‌تواند آن را ارزان‌تر خریداری کند. در دیدگاه او کشورها با تخصصی کردن تولید و تمرکز یافتن بر کالایی که در آن‌ها از مزیت بارزی برخوردارند، سرانجام از مبادله باهم نفع می‌برند، و اتخاذ این سیاست به نفع همه کشورهای طرف مبادله است. در مثال بالا ایران می‌تواند منابع خود را در فرش بکار گیرد که در آن دارای مزیت مطلق است و مازاد فرش خود را صادر نماید و در مقابل می‌تواند اقدام به واردات خودرو از آلمان نماید که در این حوزه نسبت به ایران از مزیت مطلق برخوردار است. باید دقت نمود در تئوری اسمیت برخلاف نظریات مرکانتلیست ها، صادرات و واردات به‌طور مساوی سودمند تلقی می‌شوند و هر کشور با تعیین مزیت‌های مطلق خود باید تشخیص دهد در خصوص چه کالاهایی باید دست به واردات زده و چه کالاهایی را تولید و صادر نماید؛ به این معنی که در نظریه جدید مزیت مطلق صادرات و واردات به موازات یکدیگر کاهش و افزایش خواهند یافت.

تئوری اسمیت هرچند به کمک بازرگانی بین‌الملل راه‌حلی بسیار ساده را برای کارایی حداکثری اقتصاد ترسیم می‌نماید اما با نقدهایی مواجه شده است. ازجمله نقدهایی که به این تئوری وارد شده توجه صرف اسمیت به اقتصاد است. در دنیای واقعی علاوه بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، و … نیز نقش‌های پررنگی ایفا می‌کنند. ممکن است این تئوری ازنظر اقتصادی توجیه داشته باشد اما آیا کشورها حاضر هستند برای تأمین کالاهای استراتژیک، نظامی، کالاهای اساسی و … کاملاً به کشورهای دیگر وابسته باشند؟ از طرف دیگر درصورتی‌که یک کشور هیچ مزیت مطلقی نداشت و یا در تمام صنایع دارای مزیت مطلق بود، نباید در بازرگانی بین‌الملل مشارکت کند؟ این نقدهایی بود که تئوری اسمیت را به چالش کشید.

منبع :
eximnews.ir

 [1]. حقیقی، محمد؛ بازرگانی بین‌المللی نظریه‌ها و کاربردها، تهران ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1386، چاپ دوم، ص3-13.

[2]. سالواتره، دومنیک؛ تجارت بین‌الملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی ، 1385، چاپ ششم، ص48-45.

[3]. دی دانیلز، جان؛ داد و ستد بین‌المللی، محمدهادی نژادحسینیان، تهران، رسا، 1375 ، چاپ اول، ص210-213.

[4]. کلباسی، حسن؛ تجارت بین‌الملل تئوری و سیاست‌ها، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1380، چاپ اول، ص7.

Back to top