خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

مدیریت استراتژيک زندگی شخصی با مدل موعود

مدیریت استراتژيک زندگی شخصی

شاید برای خیلی ها سوال باشد که چگونه زندگی شخصی خود را مدیریت کنند آنهم به شیوه ای خوب. اولین راهکاری که به ذهن می رسد این است که برویم کتاب های مدیریت استراتژيک را بخوانیم و از آموزه های آن برای زندگی شخصی استفاده کنیم. این اشتباه است. چون مفروضات آن کتاب ها مناسب برای زندگی شخصی نیست.

برای پاسخ به این سوال، می توان از مدل موعود استفاده کرد. مدل موعود به زبان ساده می گوید که استراتژی های زندگی صرفا از تحلیل های پیچیده و حساب و کتاب به دست نمی آید. بلکه استراتژی ها از چشمه های مختلف می جوشند و هنر آنست که ما بتوانیم بستر مناسب برای جوشش استراتژی ها را فراهم کنیم و همچنین کاری کنیم که حاصل این جوشش همه به یک رودخانه واحد ریخته شود
بگذارید با ذکر یک مثال نمادین نشان دهم که استراتژی های زندگی از کجا بدست می آیند؟
ریحانه فوق لیسانس جامعه شناسی است. وی از کودکی کمک کردن به دیگران را یک میل قوی و ذاتی در درون خود حس می کرده است. به همین خاطر هم جامعه شناسی را انتخاب کرد. تزش را نیز جامعه شناسی توسعه مناطق روستایی برداشت و هم اکنون در یکی از روزنامه های کشور در صفحه اجتماعی آن قلم می زند.
وی در معرض یک انتخاب قرار می گیرد، در یکی از روزها، یکی از دوستانش به او پیشنهاد می دهد که یک کانال تلگرامی تاسیس کند. وی بعد از ارزیابی اولیه به این نتیجه می رسد که به صورت آزمایشی کانالی را راه اندازی کند کانال وی بعد از مدتی بسیار پرطرفدار و موفق می شود.
همچنین وی همزمان در معرض دو پیشنهاد قرار گرفت یکی اینکه در یکی از بهترین دانشگاه های کشور تدریس کند و فرصت دیگر اینکه مجموعه کتاب هایی را در زمینه جامعه شناسی توسعه به زبان ساده تدوین و منتشر کند. وی از قبل برنامه ای برای تدریس یا تالیف کتاب نداشت اما بعد از بررسی، تصمیم گرفت که کتاب بنویسد چون جمع بندی اش این بود که این کار ماندگارتر است.
او هر روز تعداد بازدیدهای مطالب کانالش را بررسی و تحلیل می کرد. بعد از بررسی بر اساس اعداد و ارقام به این جمع بندی رسید که مخاطبان کانال از فیلم های ویدئویی بیشتر از متن استقبال می کنند و بیشتر مطالب کاربردی تا مطالب مفهومی جذاب ترند مبتنی بر این رویکردش را در کانال، کتاب ها و صفحه ای که در روزنامه داشت تغییر داد و کمتر مفهومی نوشت و بیشتر ویدئویی کار کرد و در آپارات نیز یک کانال ایجاد کرد تا ویدئوهایش را به اشتراک بگذارد.

مدیریت استراتژيک شخصی

می بینید! استراتژی حاصل صرفا تحلیل نیست. بلکه حاصل تعامل و جوشش از 4 منبع است.
دیدگاه راهبردی که حاصل شهود تجربی و ارزش های عمیق است که خود را با همیاری و کمک کردن به دیگران (ارزشی) که مبنای تحصیل در جامعه شناسی، انتخاب شغل و انتخاب رساله ارشد نشان می دهد.
کاوشگری و کنشگری راهبردی که خود را درتجربه ورزی و آزمایش گری ریحانه (حضور وی در شبکه های اجتماعی) نشان می دهد.
تحلیل راهبردی که نشانگر محاسبه و عقلانیت و تصمیم گیری مبتنی بر ارزیابی و فیدبک سازمان یافته از محیط و عملکرد است. و در این مثال خود را در تحلیل بازدیدهای انجام شده از مطالب کانال ریحانه نشان می دهد.
پاسخگویی به موضوعات راهبردی که از جنس واکنش در لحظه و سریع به فرصت ها و چالش های از قبل پیش بینی نشده است. که در این داستان خود در فرصت تدریس و تالیف و انتخاب تدریس نشان می دهد.
تحلیل و نکات پایانی:

ما باید فضایی را فراهم کنیم که امکان جوشش از 4 چشمه مختلف فراهم باشد. رجوع به ارزش های عمیق درونی، استفاده از شهود تجربی، شناسایی موضوعاتی که باید به سرعت به آنان پاسخ دهیم، آزمایش گری و تجربه ورزی و در نهایت تحلیل محیط پیرامون و عملکرد، فضا را برای جوشش استراتژی فراهم می کند.
استراتژی ها از هر کجا متولد شود، باید در یک برنامه زمانی منسجم عملیاتی شود. بدین معنا که ایده های استراتژیک از هر کدام از 4 منبع که جوشیدند باید در کنار ایده های قبلی که هنوز معتبر هستند و تداوم دارند، تبدیل به دو محصول مشخص شود: اهداف کمی زمان دار و مشخص قابل اندازه گیری و اقدامات زمان دار قابل پیگیری.
منبع: کانال تلگرام استراتژیست
دکتر مجتبی لشکر بلوکی

 

Back to top