خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

تست شخصیت مایرز- بریگز (MBTI)

تست شخصیت MBTI

تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است. با انجام این آزمون شما متوجه می شوید که درون گرا هستید یا برون گرا، در جمع آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می کنید یا قضاوتی.

ماده‌های آزمون MBTI

با انجام این آزمون شما متوجه می‌شوید که درون‌گرا هستید یا برون‌گرا، در جمع‌آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می‌کنید یا قضاوتی.

این آزمون شخصیت تفاوت‌های روانشناسی را بر اساس چهار بخش متقابل یا دیکوتومی دسته‌بندی می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد ۱۶ نوع تیپ شخصیتی می‌گردد. معمولاً این ۱۶ نوع با اشاره به حروف اول هر کلمه شناخته می‌شود.

افراد در برقراری ارتباط با دنیای اطراف به دو نوع درونگرا و برونگرا تقسیم بندی می شوند. بنا به تعریف موسسه مایرز-بریگز، تفاوت درونگرایی و برونگرایی در نحوه مدیریت انرژی و تامین و هدایت انرژی خلاصه می شود.

افراد درونگرا( Introvert)

افراد درونگرا انرژی را از درون کسب می کنند و دایره ارتباطی محدودی دارند. به فعالیت های ذهنی مانند مطالعه علاقمند هستند.

افراد برونگرا ( Extrovert)

افراد برونگرا انرژی را از دنیای بیرون کسب می کنند و در تصمیم گیری ها واکنش سریعتری دارند.

این تست از چهار مشرب زیر تشکیل شده‌است:

  • مشرب سنتی
  • مشرب تجربه گرا
  • مشرب بینشی
  • مشرب ایده آل گرا

تیپ های شخصیتی

 

۱۶ تیپ شخصیتی
در جمعیت ایالات متحده آمریکا
جدول ۱۶ گونه شخصیتی را ایزابل مایرز ایجاد کرد که خود یک INFP بود.
ISTJ
11–14%
ISFJ
9–14%
INFJ
1–3%
INTJ
2–4%
ISTP
4–6%
ISFP
5–9%
INFP
4–5%
INTP
3–5%
ESTP
4–5%
ESFP
4–9%
ENFP
6–8%
ENTP
2–5%
ESTJ
8–12%
ESFJ
9–13%
ENFJ
2–5%
ENTJ
2–5%
تخمین درصد ۱۶ تیپ شخصیتی در جمعیت ایالات متحده

منبع : ویکی پدیا

 

55a85bceb1f2c4ee75f31fce

 

تیپ شخصیتی ورزشی

 

تیپ شخصیتی ورزشی

 

Back to top