خانه استراتژیStrategic Business Analysis

 • خدمات تحلیل استراتژیک کسب و کار Strategic Business Analysis

  مجموعه خدمات تحلیل استراتژیک سازمان بسته به عوامل مختلف عموما در دوبخش انجام میشود که عبارتند از:

   1- ارزیابی استراتژیک سازمان

  رویکرد ما طی سال ها تجربه کاری در پروژه های متعدد، مبتنی بر بررسی و ارزیابی استراتژیک سازمان ، ارزیابی منابع ، توانمندی ها ، شایستگی ها و قابلیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت استراتژیک در سازمان قبل از هرگونه اقدام برنامه ریزی است . این امر به کارفرما کمک می کند تا با شناخت دقیق تر از الزامات و ظرفیت های مورد نیاز استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک، در سازمانش آمادگی تغییر رویکرد به سازمان استراتژی محور را پایه ریزی نماید. همچنین بمنظور اندازه گیری اثر بخشی اقدامات استراتژیک در مراحل آتی، عملکرد سازمان در زمان حال مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد. 

   

   ارزیابی حوزه برنامه ریزی و استراتژی سازمان

  گام های طرح ریزی شده در این قسمت شامل:

   

  قدم 1: ارزیابی / اسکن سازمانی

    این ارزیابی مشتمل بر شناسایی نیازها ، کمبود ها ، ضعف ها و قوت ها و آسیب های موجود در سازمان میباشد

  از آنجایی که سازمان یک ماهیت چند بعدی دارد لذا ابعاد مورد بررسی توسط این موسسه شامل جنبه های انسانی ، مهارتی ، تخصصی و عملکرد خود سیستم های سازمانی می گردد.

   

  قدم2: شناسایی مشکل و مسائل سازمانی

  پس از انجام ارزیابی های لازم مسائل و مشکلات ، نقات ضعف و کمبودهای سازمان مشخص شده و بصورت گزارش در اختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد.

   تحلیل استراتژیک

  قدم 3 : ارائه راهکار

  خدمات و راهکارهایی که در حال حاضر ازائه می نماییدم مشتمل بر توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و خدمات مشاور مدیریت بصورت یکپارچه می باشد .

  لذا پس از مشخص شدن حوزه های نیاز به توانمندسازی و البته در خواست کارفرما مبنی بر ایجاد تحول سازمانی ، آن بخشی از سازمان که نیاز به آموزش داشته باشد از طریق همین سامانه و درصورت نیاز بصورت حضوری ، خدمات آموزش ارائه میگردد، چنانچه سازمان نیاز به خدمات مشاور مدیریت داشته باشد این خدمت توسط اساتید گروه های تخصصی و با همکاری چند شرکت مشاور مدیریت با سابقه که با ما شراکت دارند ، تحت نظارت آکادمی لِرن اِورنجام میشود

  قدم 4: نظارت بر اجرا پذیر کردن راهکار

  چنانچه راهکار نیاز به انجام یکسری فعالیتها توسط پرسنل کارفرما داشته باشد این مرکز میتواند خدمات مدیریت و نظارت را به منظور اجرای دقیق تر برنامه های تعریف شده،ارائه نماید.

  قدم 5: ارزیابی اثربخشی و کیفیت راهکار

   پس از ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش های لازم ، میزان اثر بخشی خدمات ارائه شده مجددا سنجیده خواهد شد تا میزان تغییرات بوجود آمده مشخص گردد.

  2- تحلیل کسب و کار

  با بهره گیری از ابزارها و مدلهای تحلیل کسب و کار میتوان قبل از شروع هر یک فازهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان،به این نتیجه رسید که آیا وضعیت فرایندهای جاری سازمان در حالت مطلوبی برای استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک سازمان قرار دارد و هیچ نیازمندی و مشکلی در این مسیر در سازمان وجود ندارد، آیا فرایندهایی که کسب و کار را پشتیبانی می کنند بدرستی انجام میشوند وبا استراتژی ها همسو سازی و هماهنگی لازم را دارند و اینکه آیا فناوری های لازم جهت اجرای سریعتر امور و تصمیمگیری دقیق تر در اختیار سازمان قراردارد، آیا پرسنل وظایف خود را در خصوص پاسخگویی به تقاضای مشتریان به خوبی می شناسند و دستورالعمل های لازم را برای انجام کارهای بی نقص و مشخص در اختیار دارند ، آیا روابط بین واحدهای سازمان به درستی تعریف شده است و.....

  همه این موارد باعث میشود تا حتی اگر بهترین استراتژی ها و اهداف هم تعریف شود ، سازمان از دستیابی به آنها عاجز باشد ، درست مثل اینکه از فرد بیماری خواسته باشیم که در یک مسابقه دو در سطح کشور شرکت کند ، نتیجه کاملا مشخص است، حتی اگر بهترین لباس ، بهترین کفش و بهترین تغذیه و پشتیبانی عاطفی را هم داشته باشد نخواهد توانست به خط پایان برسد.

  سازمان ها هم به همین صورت هستند ، اگر قبل از ورود بر رقابت های تجاری و اقتصادی با تعریف اهداف چالشی و چشم انداز آرمانی خود ، مسائل و مشکلات مربوط به کسب و کار خود را برطرف نکرده باشند در زمان جاری سازی استراتژی بشدت با مشکلاتی بسیار پیچیده و در هم تنیده مواجه می شوند. دلیل آن اینست که سازمان ما قبل از برنامه ریزی یکسری مسائل و نارسائی هایی داشته که برطرف نکرده و در زمان جاری سازی استراتژی هم یکسری تغییرات و تحولات باید انجام دهد و تداخل این حجم نقاط ضعف و مشکلات خودش در سازمان موجب بروز نابسامانی های عدیده ای می گردد که در نهایت به شکست در پیاده سازی استراتژی ها منجر می شود.

  تحلیل استراتژیک

  بنظر میرسد تحلیل کسب و کار سنگ بنای ورود به پروژه برنامه ریزی استراژیک است ، شاید به همین دلیل هم هست که جاری سازی استراتژی در شرکت های خارجی با مشکلات کمتری انجام می شود، از نظر ما بدلیل اینکه از قبل نیازمندی ها و مسائل پیشین را حل کرده اند و حالا ظرفیت های آزاد بدون درگیری در مشکلات سابق سازمانی در اختیارشان هست.

  اما وظیفه شناسائی الزامات و همچنین نیازمندیهای واقعی مشتریان و ذینفعان کسب و کار در قالب خدمات برونسپاری توسط مجری پروژه استقرار نظام مدیریت استراتژیک باید انجام پذیرد. خروجی مورد انتظار، ایجاد تغییر در کسب و کار از طریق ارائه راه کارهای اجرائی در قالب یک تغییر در کسب و کار برای رساندن از وضع موجود به وضع مطلوب در آن کسب و کار است. 

  وضع مطلوبی که در آن ارزش بیشتری برای ذی نفعان آن کسب و کار (سرمایه گذاران؛ سهامداران، هیات مدیره، مدیرعامل،مدیران اجرائی، کارمندان، مشتریان و کاربران) حاصل شود. این ارزش بیشتر می تواند در قالب سود بیشتر، هزینه کمتر، رضایتمندی بیشتر، چابکی و یا سایر عوامل بدست آید. 

  تحلیل کسب و کار در حوزه های مختلف کسب وکار، مانند ساختار سازمانی، سیستم ها، فناوری اطلاعات، توسعه نرم افزارها، چابک سازی و هوشمندسازی و … مورد استفاده قرار گرفته و عموما از استاندارد حرفه ای BABOK استفاده می نماید.

  این استاندارد شامل شش حوزه دانشی کسب و کار بوده که در هر حوزه مجموعه ای از فعالیت ها صورت میگیرد که توسط 50 ابزار پشتیبانی میشود اما بسته به وضعیت سازمان لزوما نیاز به استفادهاز تمامی ابزارها و تکنیک ها نبوده و بسته به نیاز می توان ابزار مورد نظر را انتخاب کرد.

  تحلیل استراتژیک

  شش حوزه دانشی حوزه کسب و کار طبف استاندارد BABOK بقرار زیر میباشد

  1. برنامه ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار Business Analysis Planning & Monitoring 

  2. استخراج الزامات و تعاملاتElicitation & Collaboration 

  3. مدیریت چرخه حیات الزامات (Requirement Life Cycle Management (RLCM) 

  4. آنالیز استراتژیStrategy Analysis 

  5. آنالیز الزامات و تعریف طراحی (Requirement Analysis and Design Definition (RADD) 

  6. ارزیابی راه کارSolution Evaluation

   

  استاندارد BABOK به سازمان کمک می کند از ۵ پرسپکتیو یا منظر مختلف به کسب و کار خود نگاه بیاندازد.

  تحلیل کسب و کار سازمان

   

Back to top