خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

سناریو‌ هایی برای گرمایش جهانی: افزایش دما از یک تا شش درجه

 

گرمایش زمین و گرمایش جهانی

 

6 سناریو برای گرمایش جهانی هنگامی که دما بین 1تا 6 درجه افزایش پیدا می‌کند

 در شش سناریو برای گرمایش جهانی ، وضعیت زمین را در زمانی که دما بین ۱ تا ۶ درجه افزایش پیدا می کند شرح داده شده است.

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)
Most Hit

اهمیت آب در ژئوپلیتیک خاورمیانه

 

اهمیت آب در ژئوپلیتیک خاورمیانه

 

یک اندیشکده انگلیسی با اشاره به اهمیت آب در ژئوپلیتیک خاورمیانه هشدار داد که رودخانه‌ها و آب‌های مشترک در خاورمیانه می‌تواند منجر به درگیری‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای شود.

(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

هر فرد روزانه بطور متوسط ۱۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند

مصرف آب

دوش حمام از جمله ابزارهایی است که بیشترین میزان هدر رفت آب در خانه‌ها به آن اختصاص داد. به طور میانگین هفت دقیقه باز بودن دوش معادل از بین رفتن ۴۹ لیتر آب است.

هر یک از مردم ایرلند هر روز به طور میانگین معادل دو بار حمام کردن آب مصرف می‌کنند که بیشتر آن هدر می‌رود. ولی به نظر شما هر فرد در طول روز به طور میانگین به چه حجمی از آب نیاز دارد؟

Back to top