خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

متن کامل قانون مالیات های مستقیم همراه با اصلاحات 1394/04/31

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم دارای 5 باب می باشد که در هر باب فصل های مختلفی وجود دارد که حاوی ماده های قانونی ، تبصره ها ، جرایم ، معافیت ها و....  میباشد.

⏺ باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالياتهای مستقيم- شامل 2 ماده قانونی

⏺ باب دوم مالیات بر دارائی قانون مالياتهای مستقيم- شامل 49 ماده قانونی

⏺ باب سوم مالیات بردرآمد قانون مالياتهای مستقيم- شامل 80 ماده قانونی

⏺ باب چهارم در مقررات مختلفه قانون مالياتهای مستقيم- شامل 87 ماده قانونی

⏺ باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالياتهای مستقيم- شامل 64 ماده قانونی

 

دانلود pdfقوانین مالیات های مستقیم1.91 MB

Back to top