خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

مالیات بر کسب‌ و‌ کار‌های کوچک و متوسط + کتاب

مالیات بر کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط + کتاب

معرفی کتاب:

در دو دهه گذشته بر نقش و اهمیت کسب‌‍‌ و کارهای کوچک و متوسط در نوآوري، کارآفرینی، حرکت به سوي یک اقتصاد رقابتی و کاهش بیکاری تأکید شده است.

اين نوع كسب‌وكارها، در خلق مشاغل جدید، به‌ویژه در بخش خدمات موفق بوده‌اند. از دیگر ویژگی‌های کسب‌ وکارهای کوچک و متوسط نیازمندی آن‌ها به سرمایه انسانی بیشتر در مقایسه با انواع دیگر سرمایه است. مطالعات متعددی تأثیر مثبت كسب‌ وكارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی را نشان داده‌اند. براین اساس، دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته و درحال توسعه با توسل به راهکارهای مختلف، در پی حمایت و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت کسب‌ وکارهای کوچک و متوسط هستند. در این میان یکی از راهکارها، برقراری امتیازات مالیاتی خاص برای آن‌ها است که این امر باید با توجه به تعداد، اندازه و نوع ساختار قانوني ثبت‌شده آن‌ها صورت گیرد.

نویسنده: گروه مطالعات سیاست های مالیاتی OECD

مترجمان: یگانه موسوی جهرمی، الهام غلامی

تاریخ انتشار: 1398

 

دانلود کتاب مالیات بر کسب‌‍‌ وکارهای کوچک و متوسط

 

منبع :  دارایان

Back to top