خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

تاثیر 16 فناوری استراتژیک بر کسب و کار

تاثیر 16 فناوری استراتژیک بر کسب و کار

گارتنر، یکی از موسسه های پژوهشی و مشاوره است که در زمینه ارایه خدمات، تحقیق، پژوهش و مشاوره فناوری اطلاعات فعالیت می کند. این موسسه همانند سالهای گذشته، به مهمترین و برجسته ترین فناوری و تکنولوژی های سال پرداخته است. در این گزارش، روند استراتژیک و تحولات تکنولوژی و فناوری اطلاعات و تاثیرگذاری آنها بر فضای کسب و کار و نیز حوزه فناوری اطلاعات بررسی شده که بسیار قابل توجه است.

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد،

 

 

 

Back to top