خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

شاخص ملی کسب‌ و کار در مسیر بهبود

شاخص ملی کسب‌ و کار در مسیر بهبود
اتاق ایران نتایج پایش ملی کسب‌و کار در تابستان 98 را اعلام کرد

 نتایج طرح پایش ملی کسب‌و کار در تابستان سال 1398 نشان می دهد که شاخص ملی کسب‌و کار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته است.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال 1398 نشان می‌دهد که رقم شاخص ملی کسب‌و کار به 6.07 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1398 با میانگین 6.17) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.

 

 شاخص ملی کسب و کار

 شاخص ملی کسب و کار

شاخص ملی کسب و کار

موانع اصلی کسب‌ و کار

در تابستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه: «غیرقابل پیش ‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‏های اجرایی ناظر بر کسب‌‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌و کار و سه مولفه: «محدویت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق ، گاز و گازوییل و ...)»، «محدویت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

در دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در 8 دوره اجرا از پاییز 1396 تا تابستان 1398، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.

 شاخص ملی کسب و کار

وضعیت کسب‌ وکار در استان‌ها

بر اساس یافته‌ های طرح پایش ملی کسب‌و کار در تابستان 1398، استان‌‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان‌‌ها ارزیابی شده‌‌اند.

 شاخص ملی کسب و کار

شرایط بخش‌های اقتصادی

بر اساس نتایج این پایش درتابستان 1398، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

 شاخص ملی کسب و کار

وضعیت رشته فعالیت‌های اقتصادی

در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌‌های سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعالیت‌‌های سایر فعالیت‌های خدماتی، خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌‌های اقتصادی درکشور داشته‌‌اند.

شاخص کسب‌ وکار بر اساس نظریه شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در تابستان 1398، عدد 6.22 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1398 با میانگین 6.29) است.میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.34 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.44 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.13 است که در فصل گذشته عدد 6.18 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 5.28 و محیط مالی با عدد 8.58 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار، موانع و مشکلات محیط کسب وکار شرکت‌های دانش بنیان نیز گزارش شده است.

pdfمتن کامل گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طرح پایش ملی کسب‌و کار در تابستان 98 را دریافت کنید.

منتشرشده در اخبار اقتصاد ايران

منبع : دارایان

Back to top