خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

راه اندازی سایت آکادمی مدیریت استراتژیک ایران

آکادمی مدیریت استراتژیک ایران 

سایت آکادمی مدیریت استراتژیک ایران در تاریخ 26-05-98 راه اندازی شد. این سایت حاوی مقالات و دانش تخصصی درباره مدیریت استراتژیک می باشد. مدیران این مجموعه سعی دارند ضمن ارتقا دانش تخصصی و مهارتی علاقمندان حوزه استراتژی بصورت هفتگی و ماهانه مطالب غنی و جدیدی را درباره مباحث مرتبط با مدیریت استراتژیک پس از جمع آوری و ممیزی ، منتشر نمایند.

این سایت همچنین دارای انجمن تخصصی برای گفتگو و تبادل نظر بین اعضای سایت جهت پاسخ به پرسش ها و به اشتراک گذاری دانش مدیریت استراتژیک بین اعضا می باشد.

در این سایت بمنظور ارتقا توان تحلیلی مدیران ارشد سازمان ها ،بصورت هفتگی اخباری که تاثیرات ویژه بر تصمیمگیری مدیران می گذارد،  بصورت انتخابی منتشر خواهد شد.

Back to top