خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

راه اندازی بخش قوانین و مقررات ایران

بانک قوانین ومقررات ایران

با توجه به درخواست مکرر بازدید کنندگان محترم سایت مبنی بر داشتن بخشی که بتوان قوانین تاثیرگذار بر کسب وکار و اقتصاد را در یکجا گردآوری نموده و بروز آوری گردند، از اینرو با توجه به تاثیرات زیاد قوانین ومقررات برفضای کسب و کارها و اهداف و استراتژی های سازمان بر آن شدیم تا این بخش را در زیر بخش منوی خدمات ویژه استراتژی بنام قوانین و مقررات ایران راه اندازی نماییم.

 

البته خوانندگان محترم توجه داشته باشند که قوانین تاثیرگذار بر فضای کسب وکار سازمان صرفا این قوانین نبوده و باید تغییرات حوزه های قانونی مرتبط با کسب و کار خود را رصد نمایند.

موفق و پیروز باشید

 

Back to top