خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک در سازمان آب و برق خوزستان برای جمعی از مدیران آن مجموعه  توسط اساتید آکادمی استراتژی ایران جناب آقای دکتر خسروی و دکتر غلامرضایی در قالب بخشی از پروژه برنامه ریزی استراتژیک آن سازمان در شهر اهواز برگزار گردید.

 

کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

این کارگاه طی 16 ساعت در سالن کنفرانس های مجموعه اقامتی سازمان آب و برق خوزستان برگزار گردید.

 

Back to top