خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

رایج ترین اشتباهات برنامه ریزی استراتژیک پروژه ها و راه های پیشگیری از آن

برنامه ریزی استراتژیک پروژه ها

 

1- بهره گیری از اهداف مبهم:

سنجش پذیر کردن اهداف

تعریف فرضیه های استراتژیک

تعریف چرایی اهداف قبل از چیستی و چگونگی

2- نادیده گرفتن بستر محیطی:

پایش محدودیتهای محیطی

شناسایی عناصر ریسک

درک بستر درونی و بیرونی

3- استفاده از ابزارها و فرایندهای محدود کننده:

انتخاب مدلی عمومی برای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی بالا به پایین و آزمون پایین به بالا

برنامه ریزی برای برنامه ریزی

4- نادیده گرفتن منافع ذینفعان:

به خاطر داشته باشید که انسانها از آنچه خلق کرده اند پیروی می کنند

دخیل کردن افراد مهم

درک دیدگاه های دیگران

5- برنامه ریزی یکباره ای:

پالایش پیوسته فرضیه های استراتژیک

استفاده از منطق چرخه ای برنامه ریزی

بروز رسانی چرخه ای یادگیری از پیش تعیین شده

6- مدیریت نامناسب منابع انسانی:

استفاده از مزایا

پرورش تیم، همزمان با پیشرفت برنامه

مدیریت به وسیله هوش هیجانی

 

منبع :

کتاب مدیریت استراتژیک پروژه  نوشته آقای تری اشمیت

Back to top