خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

تعریف الگوهای اساسی تفکر سیستمی

الگوهای تفکر سیستمی

کودکان بدون هیچگونه تجربه عملی در مورد زندگی، از افسانه ها و داستانهای قدیمی می آموزند که در مقابل قدرتهای ظالم و زورگو از خود مراقبت کنند، خانه های محکم بسازند، به سالخوردگان احترام بگذارند و … .

همچنین این داستانها، سفر قهرمانان و زندگی سخت و طاقت فرسای آنها، عشق های پایدار و عمیق و احساسات گمراه شده و خستگی و بیزاری آنها را از زندگی مادی به ما نشان می دهند.

در مثالهای ذکر شده از ادبیات داستانی، واژه الگوهای اساسی یا کهن الگوها (Archetypes) به چشم می خورد که به یک تکرار شدن، مشخصه کلی، نماد و داستان اشاره دارد. در تفکر سیستمی، این واژه معنی بسیار مشابهی با مطلب بالا دارد که به ساختارهای سیستمی کلی تکرار شونده ای که در بسیاری از سازمانها و تحت بسیاری از شرایط محیطی و در سطوح مختلف از پویایی شخصی تا روابط خارجی بوجود آمده اشاره دارد.

کار در حوزه الگوها، ساختارها و رفتار در طول زمان برای الگوهای اساسی، بسیار شبیه به صحبت در مورد رقابت، اعتیاد و یا سقوط پرندگان بلند پرواز است و می توانیم همانگونه که از داستان ها و افسانه ها استفاده می کنیم، از الگوهای اساسی نیز برای کشف مشکلات کلی و عام و صیقل دادن سطح هوشیاری و آگاهیمان از مشکلات و معضلات سازمان استفاده کنیم.

همچنین می توانیم از این الگوهای اساسی برای سرعت بخشیدن به توانایی هایمان برای پیش بینی سختی ها و ارتباط برقرار کردن با همکارانمان در مورد این سختی ها و پیدا کردن راههایی برای شناسایی آنها استفاده کنیم.

الگوهای اساسی (Archetypes) تفکر سیستمی به عنوان یکی از ده ابزار تفکر سیستمی مطرح هستند. هر الگوی اساسی دارای یک داستان با زمینه مشخص ، یک الگوی ویژه رفتاری در طول زمان که می توان آنرا رسم کرد و یک ساختار سیستمی منحصر به فرد است که می توان آنرا با نمودارهای علیت حلقوی نمایش داد، می باشد.

ارزش الگوهای اساسی این است که می توانیم آنها را جداگانه از یک داستان مشخص، منحصر به فرد یا موقعیت سازمانی خاص، مطالعه نمائیم و تصویر کلی دریافت کنیم . حتی بتوانیم آنرا در موقعیتهای متعدد در زندگی شخصی بکار بریم.

 

بطور خلاصه وار الگوهای اساسی تفکر سیستمی  داستان، نمودار و قالبی هستند که الگوهای ویژه ای را شرح و نمایش می دهند و ساختارهای سیستمی اساسی را مشخص می کنند و مدل های ذهنی و معضلات را به هم پیوند می دهند. همچنین تشخیص علل اساسی رفتار سیستم ها را آسان می کنند که این رفتار در بسیاری از سیستم ها مشترک است

 

کاربرد الگوهای اساسی تفکر سیستمی


• بررسی دقیق و موشکافانه
• آزمون ساختار مشکل (الگوها)
• شرح وقایع پویا
• پیش بینی رفتارهای بالقوه
• ایجاد تغییر در سیستم
• ارائه ی اطلاعات درباره ی معضلات و راه حل ه

 

ده الگوی اساسی تفکر سیستمی


راه حل های شکست خورده
انتقال فشار
محدودیت های رشد
تنزل اهداف
رشد و سرمایه گذاری کمتر از میزان مورد نیاز
پیروزی های هر چه بیشتر برای پیروزمندان
تشدید
فاجعه ی منابع مشترک
دشمن تصادفی
اصل جذابیت

fixes that fail
shifting the burden
limits to success
drifting goals
growth and underinvestment
success to the successful
escalation
tragedy of the commons.

از بین ده الگوی مورداشاره سه مورد زیر بیشترین کاربردی که را برای مدیران کسب و کارها دارد که عبارتند از :

limits-to-growth محدودیتهای رشد

fixes-that-fail راه حل های شکست خورده

drifting-goals تنزل اهداف

سایر مطالب مرتبط

تاریخچه تفکر

تاریخچه تفکر در بررسی تاریخی شیوه‌های تفکر، با سه شیوه رو به رو می‌شویم:

رویکردهای سیستمی نرم و سخت

رویکردهای سیستمی نرم و سخت در بحث تفکر سیستمی ما دو رویکرد سیستم سخت و رویکرد سیستم نرم مواجه هستیم .

متدولوژی سیستم های نرم

 متدولوژی سیستم های نرم   راهکار تفکر سیستمی بطور بنیادی از انواع سنتی تحلیل، متفاوت است.در تحلیل ما ی

11 قانون تفکر سیستمی

11 قانون تفکر سیستمی تفکر سیستمی یکی از ارکان تحول سازمان و راهی برای دیدن دنیاست. مفهوم سیستم و تفکر سیستمی،در دهه پ

کاربرد تفکر سیستمی در توسعه پایدار روستایی

کاربرد تفکر سیستمی در توسعه پایدار روستایی   اندیشه توسعه روستایی همچنان در سطح جهانی در حال توسعه و تحول است. در

کاربرد الگوهای تفکر سیستمی

کاربرد الگوهای تفکر سیستمی

Back to top