خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

کاربرد تفکر سیستمی در برنامه ریزی استراتژیک از طریق تبدیل عوامل کلیدی موفقیت KSF به حلقه های کلیدی موفقیت (KEY SUCCESS LOOPS (KSL

 کاربرد تفکر سیستمی

many of us are familiar with the following drill: Corporate pushes a new program, and each department must come up with its own plans for making the initiative a success. We start by brainstorming a list of Key Success Factors

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)
Most Hit

مدیریت نوین سازمان ها با حرکت از تفکر رویداد محور به سمت تفکر سیستمی -( نوآوری در کاربرد تفکر سیستمی )

 کاربرد تفکر سیستمی

your division has been plagued by late launches in its last five new products, and now management has charged you with “getting to the bottom of the problem.” You schedule a series of management team meetings with the goal of

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 5 - 10 دقیقه)
Most Hit

تفکر سیستمی : چه ، چرا ، چه وقت ، کجا ، و چگونه؟

 تفکر سیستمی

if you’re reading The Systems Thinker, you probably have at least a general sense of the benefits of applying systems thinking in the work-place.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)
Most Hit

نکاتی برای ورود به مراحل مدلسازی سیستم

مدلسازی سیستم

 یكی از بزرگترین مشاركتهایی كه تفكر سیستمها می تواند انجام دهد ، كمك به مدیران در ساختن تئوری ها در مورد چرایی بروز اتفاقات و روش هایی که انجام میشود می باشد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

کاربرد الگوهای تفکر سیستمی

کاربرد الگوهای تفکر سیستمی

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 14 - 27 دقیقه)
Most Hit

کاربرد تفکر سیستمی در توسعه پایدار روستایی

 توسعه روستایی

اندیشه توسعه روستایی همچنان در سطح جهانی در حال توسعه و تحول است. در کشورهای توسعه یافته خطرات زیست محیطی و ضرورت حفظ منابع غیرقابل تجدید، احساس نیاز به محیط هایی سالم از سویی و خطر نابودی هویت فرهنگی از سوی دیگر پارادایم بازگشت به روستا و کشاورزی خرد را مطرح کرده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

تعریف الگوهای اساسی تفکر سیستمی

الگوهای تفکر سیستمی

کودکان بدون هیچگونه تجربه عملی در مورد زندگی، از افسانه ها و داستانهای قدیمی می آموزند که در مقابل قدرتهای ظالم و زورگو از خود مراقبت کنند، خانه های محکم بسازند، به سالخوردگان احترام بگذارند و … .

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 22 - 44 دقیقه)
Most Hit

11 قانون تفکر سیستمی

قوانین تفکر سیستمی

تفکر سیستمی یکی از ارکان تحول سازمان و راهی برای دیدن دنیاست. مفهوم سیستم و تفکر سیستمی،در دهه پنجاه میلادی به حیطه علم و عمل مدیریت وارد شده ،و پس از آن که اهمیت نگاه به سازمان به مثابه یک جامعه از سیستمهای پیچیده ، بارز شد، تفکر سیستمی نیز جایگاهی بس والاتر در اندیشه های مدیریت نوین پیدا کرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

 متدولوژی سیستم های نرم

 متدولوژی سیستم های نرم

  راهکار تفکر سیستمی بطور بنیادی از انواع سنتی تحلیل، متفاوت است.در تحلیل ما یک شئ یا مسئله را به اجزای سازنده آن تجزیه می کنیم و به مطالعه مجزای آن اجزا می پردازیم اما درتفکر سیستمی بر چگونگی کنش میان عناصر مورد مطالعه و دیگر اجزاء سیستم متمرکز میشویم تا ببینیم این عناصر در جهت تولید محصول (هدف) چگونه با هم در تقابل هستند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

رویکردهای سیستمی نرم و سخت

متدولوژی سیستم های نرم

در بحث تفکر سیستمی ما دو رویکرد سیستم سخت و رویکرد سیستم نرم مواجه هستیم .

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

انواع تقسیم بندی سیستم ها

انواع تقسیم بندی سیستم ها

دانشمندان و متفكران، طبقه بندی های گوناگونی را برای سيستم ها قائل شده اند. در اين جا به نمونه هائی از آن ها اشاره‌ مي شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)
Most Hit

اهمیت تفكر سیستمی

اهمیت تفكر سیستمی و قوانین تفکر سیستمی

سازمان ها برای تقویت جامع نگری در درون خود نیازمند تفكر سیستمی هستند به دلیل اینكه تفكر سیستمی به مدیران كمك می كند تا ساختار ، الگو ها و وقایع را در پیوند با یكدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده وقایع اكتفا نكنند .

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

تاریخچه تفکر

تاریخچه تفکر

در بررسی تاریخی شیوه‌های تفکر، با سه شیوه رو به رو می‌شویم:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

تعریف سیستم

تعریف سیستم

سیستم در لغتنامه اکسفورد اینگونه تعریف شده است : مجموعه منظم افکار یا نظرات ، روشی خاص برای انجام کارها، مجموعه ای از اشیا یا قطعاتی از لوازم که به یکدیگر متصل هستند و با هم کار می کنند و فرهنگ لغات معین ، سیستم را "طریق ، روش و قاعده " تعریف کرده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

Back to top