آقای مسعود عابسی

مسئولیت : مدرس دانشگاه  و مشاور حوزه داده کاوی 

تحصیلات :دکترای مهندسی صنایع - دانشگاه کلمسون - کارولینای جنوبی - آمریکا

حوزه های تخصصی و آموزشی :  Data Analysis,  System Dynamic,MIS,Machine Learning,

 

رزومه دکتر مسعود عابسی

آقای ابوالفضل زندی نیا

مسئولیت : مدرس دانشگاه - 

 تحصیلات : دکترای کامپیوتر - دانشگاه دلفت - هلند

حوزه های تخصصی و آموزش : مشاور فناوری اطلاعات - ناظر پروژه های فناوری اطلاعات - تحلیلگر ارشد سیستم های کامپیوتری 

رزومه دکتر ابوالفضل زندی نیا

آقای هومن تصدیقی

مسئولیت : مشاور و مدرس دانشگاه

تحصیلات : دکتری مدیریت نوین - دانشگاه شیزوکا- ژاپن

حوزه های تخصصی و مشاوره : مدیریت استراتژیک - معماری سازمانی - تحلیل کسب و کار- ITIL - مدل کسب و کار

 

آقای ایرج سلطانی

مسئولیت : مشاور منابع انسانی و مدیریت استراتژیک

تحصیلات : دکترای مدیریت

حوزه های تخصصی و آموزش : منابع انسانی - برنامه ریزی استراتژیک

سایر فعالیت ها : مدرس دانشگاه

رزومه دکتر ایرج سلطانی

آقای داود غلامرضایی

مسئولیت : مشاور و مدیر بخش سیستم ها و روش ها

تحصیلات : دکترای مدیریت - دانشگاه تربیت مدرس

حوزه های تخصصی و آموزش: سیستم دینامیک - برنامه ریزی استراتژیک-طرح کسب و کار

رزومه دکتر داود غلامرضایی

آقای مجید ابراهیمی

مسئولیت : مدرس دانشگاه - مشاور و مدیر بخش تحلیل داده ها

تحصیلات : دکترای آمار - دانشگاه امیرکبیر

حوزه های تخصصی و آموزش : آمار- پیش بینی سریهای زمانی

آقای مهدی حبیب زاده

مسئولیت : مدرس دانشگاه  و مشاور حوزه داده ها 

تحصیلات :دکترای کامپیوتر - دانشگاه کنکوردیا - کانادا

حوزه های تخصصی و آموزش : Deep learning, Big Data Solutions, Machine Learning, Image Processing, Natural Language Processing

آقای مهیار ضیایی

مسئولیت : مشاور و مدیر بخش بازیابی ، منابع انسانی ، استراتژی

تحصیلات : کارشناس ارشد MBA- دانشگاه امیرکبیر

حوزه های تخصصی و مشاوره : بازاریابی و فروش - منابع انسانی - طرح کسب وکار

آقای حسینعلی قجری

مسئولیت : مدرس دانشگاه - مشاور و مدیر بخش مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی

تحصیلات : دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تربیت مدرس

حوزه های تخصصی و آموزش : پژوهشگر علوم اجتماعی

رزومه دکتر حسینعلی قجری