خانه استراتژیمجموعه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

مجموعه آموزشی مدیریت استراتژیک Strategic Management

دوره های موجود در این طبقه بندی:

300,000 ﷼

این کلاس شامل مبانی درس برنامه ریزی استراتژیک می باشد قیمت ثبت...

300,000 ﷼

این کلاس شامل درس برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت های نوپا و...

Back to top