خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

دوره تفکر آموزشی استراتژیک

دوره تفکر آموزشی استراتژیک

دوره آموزشی تفکر استراتژیک تیرماه , 1398

معرفی دوره آموزشی تفکر استراتژیک

مطالب مطرح شده در دوره تفکر استراتژیک با هدف ارتقا و افزایش توانمندی تحلیل امور فردی، سازمانی و ملی از دیدگاه تفکر استراتژیک ، معرفی فرامین و فنون تفکر استراتژیک ، افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسایل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک همراه با افزایش آمادگی مخاطبین برای تصمیم گیری به شیوه ای استراتژیک تهیه و تدوین شده است.اهداف دوره آموزشی تفکر استراتژیک

 

 • Analyze the uses of tactical and strategic thinking
 • Develop a strategic mindset to achieve long-term personal and professional goals
 • Use a strategic framework to organize thinking and make decisions
 • Capitalize on opportunities to promote continuous organizational and personal growth
 • To introduce the concept of creative strategic thinking
 • The effect of external and internal changes on strategy
 • Step-by-step approach to creative strategy
 • Drawing on familiar models
 • Practical tools and techniques along the way
 • To identify clear goals
 • To provide a clear rationale for future strategyپیش نیاز ها

 • آشنایی با تفکر سیستمی

مخاطبان دوره آموزشی تفکر استراتژیک میتوانند هر یک از گروه های زیر باشند :

 • مدیران عامل و هیئت مدیره شرکتها و سازمانها

 • مدیران میانی (معاونین و مدیران ستادی و عملیاتی )

 • کارآفرینان و فعالان کسب و کار

 • کارشناسان ارشد واحدهای تصمیم سازی، استراتژی ، برنامه­ ریزی و نظارت

 • علاقمندان به فراگیری دانش و مهارت های تفکر استراتژیک

 • کسانی­که برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی یا کار نیازمند تفکر و اقدام استراتژیک هستند

 

هزینه دوره آموزشی تفکر استراتژیک

 این دوره رایگان بوده اما برای دسترسی به کلیه مطالب آن نیاز به ثبت نام در آکادمی استراتژی ایران می باشد

برای دسترسی به مطالب آموزشی, هم اکنون ثبت نام کنید

یادگیری مستمر و تلاش تنها را موفقیت انسان های هوشمند در عصر حاضر

Back to top