منوی اصلی


Most Hit
(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک در سازمان آب و برق خوزستان برای جمعی از مدیران آن مجموعه  توسط اساتید آکادمی استراتژی ایران جناب آقای دکتر خسروی و دکتر غلامرضایی در قالب بخشی از پروژه برنامه ریزی استراتژیک آن سازمان در شهر اهواز برگزار گردید.

 

کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

این کارگاه طی 16 ساعت در سالن کنفرانس های مجموعه اقامتی سازمان آب و برق خوزستان برگزار گردید.

 

(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی و مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی برنامه ریزی و مدیریت پروژه برای برخی از مدیران و کارشناسان سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهر تهران توسط اساتید آکادمی استراتژی ایران جناب آقای دکتر خسروی برگزار گردید.

 

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف MBO

کارگاه آموزشی مدیریت بر مبنای هدف MBO) Management by objective) برای برخی از مدیران و کارشناسان سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهر تهران توسط اساتید آکادمی استراتژی ایران جناب آقای دکتر خسروی برگزار گردید.

 

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

Back to top