منوی اصلی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

درس آینده پژوهی

loading...
  اهداف درس
  مخاطبان درس
  مزایای درس
  هزینه درس
اهداف درس آینده پژوهی

اهداف درس آینده پژوهی : 

 • آشنایی با ماهیت و کارکردهای آینده پژوهی

 • آشنایی و تسلط در استفاده از مفاهیم ، راهکارها و تکنیک­های کاربردی آینده پژوهی

 • افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسائل به روش استراتژیک(مسائل فردی، سازمانی و ملّی)

 • افزایش مهارت های پیش بینی آینده

 • تجهیز و توانمندسازی مخاطبین با روش های آینده پژوهی

 • افزایش آمادگی و توانایی مخاطبین برای تصمیم­گیری ها و  اقدامات در آینده

 • افزایش آمادگی و توانایی مخاطبین برای پیاده سازی موفق آینده پژوهی در کسب و کار  

 • افزایش توانایی مخاطبین برای مدیریت چالش های استراتژیک آتی کسب و کار و موفقیت در بازار و رقابت

مخاطبان درس آینده پژوهی

مخاطبان دوره برنامه ریزی استراتژیک میتوانند هر یک از گروه های زیر باشند :

 • مدیران عامل و هیئت مدیره شرکتها و سازمانها

 • مدیران میانی (معاونین و مدیران ستادی و عملیاتی )

 • کارآفرینان و فعالان کسب و کار

 • کارشناسان ارشد واحدهای تصمیم سازی، استراتژی ، برنامه­ ریزی و نظارت

 • علاقمندان به فراگیری دانش و مهارت های مدیریت استراتژیک

 • کسانی­که برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی یا کار نیازمند تفکر و اقدام استراتژیک هستند

مزایای شرکت در دوره آینده پژوهی

مزایای شرکت در دوره آینده پژوهی

1- دسترسی به محتوای درس بصورت آنلاین و در تمام ساعات

2- بروز آوری دانش تخصصی از طریق دسترسی به مقالات گردآوری شده مرتبط با موضوع درس


3-عضویت در انجمن تخصصی و تبادل نظر با سایر اعضای آکادمی


4- دریافت مدرک آموزشی بعد از شرکت در آزمون (زمانبندی آزمون اعلام میگردد)


5- دسترسی به کتب و مقالات رایگان برای اعضا

هزینه دوره آموزشی آینده پژوهی

هزینه دوره آموزشی آینده پژوهی

هزینه ثبت نام در این دوره برای شما

هزینه سرمایه گذاری دوره آینده پژوهی 50.000 تومان سفارش عضویت

 

محتوای دوره
1- مفاهیم و مبانی آینده پژوهی
مفاهیم و مبانی آینده پژوهی   مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند ...
تاریخچه آینده‌ پژوهی   اشتیاق بشر برای دانستن در باره آینده از عهد باستان وجود داشته است ...
مزایا و ضرورت آینده پژوهی   آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش هایی است که بااستفاده از تجزیه ...
2- آینده و عناصر سازنده آینده
انواع آینده و عناصر سازنده آن یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های پیش‌گوئی و آینده‌پژوهی این است که ...
3- مفروضات اساسی در آینده پژوهی
دلایل نیاز به آینده پژوهی   جهان معاصر، عرصه‌ی تحولات شگرف و پویاییِ شتابنده است. تغییرات ...
ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی   در این بخش 9 فرض کلیدی آینده‌پژوهان و نیز سه فرض عمومیِ ...
4- رویکردهای اساسی آینده پژوهی
آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آینده ﭘﮋوﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ...
رویکردهای آینده‌ پژوهی به حکم عقل سلیم مردم از هم‌اکنون باید بدانند که آینده ممکن است آبستن چه ...
5- تفاوت آینده پژوهی با سایر حوزه ها
تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ...
تفاوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ با ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و پیش بینی   ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ...
ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ...
تفاوت بین پیش بینی ( Forecasting) و پیش گویی ( Prediction) در آینده پژوهی گاهی اوقات در در مباحث ...
6- انواع روش های آینده پژوهی
طبقه بندی روش های آینده پژوهی   1. (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر: )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ 2. ...
روﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ   رﯾﭽﺎرد اﺳﻼﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮد ...

Back to top