خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

گام های اساسی استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی نشان دهنده یک نگاه کلی اولیه به عناصر بازاریابی گوناگون و چگونگی کاربرد آنها برای حصول اهداف بازاریابی می باشد.

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

عوامل موثر برانتخاب بازارهای بین المللی

انتخاب بازارهای بین المللی

 فرآیند بررسی و انتخاب بازارها مستلزم معیارهایی برای تصمیمات سرمایه گذاری جهانی است . تحقیقات نشان می دهد که چهار عامل اساسی در این تصمیمات دخالت دارد: اندازه و رشد بازار ، شرایط سیاسی ، رقابت و شباهت بازار.

(زمان خواندن: 9 - 17 دقیقه)
Most Hit

عوامل مؤثر بر تصميمات خريد مصرف کنندگان

 تصميمات خريد

 فرآیند تصمیم گیری خرید تحت تأثیر دو دسته از عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل است که برخی از مهمترین آنها عبارتنداز : عوامل فرهنگی، اجتماعی و گروهی (خانواده، فرهنگ و خرده فرهنگ، سن ، مرحله زندگی، شخصیت ، گروه های مرجع و رهبران ایده، طبقه اجتماعی) و عوامل درونی و فردی مانند: ادراک، نگرش، یادگیری ها و کسب زندگی  .

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

فرآيند تصميم گيری خريد مصرف کننده

 فرآيند تصميم گيری خريد مصرف کننده

 زمانی که کالایی خریداری می شود معمولاً مصرف کننده از فرآیند تصمیم گیری استفاده می کند که به این صورت است:

(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

استراتژی های رشد و توسعه در بازاریابی بین الملل

استراتژی های رشد و توسعه

اغلب، مجموع پیش بینی شده فروش ها و سودهای آتی واحدهای فعالیت و بازار-محصول های یک شرکت کم تر قادر به تحقق اهداف سودآوری و رشد در بلند مدت آن شرکت نیست. بین آنچه که شرکت می خواهد، با ادامه فعالیت های فعلی اش، بشود یا آنچه که واقعاً می شود فاصله و شکافی وجود دارد.

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

اهمیت بازاریابی بین المللی

اهمیت بازاریابی بین المللی

 امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیده ای از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط می شوند.

(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

برنامه ریزی راهبردی در بازاریابی بین الملل

برنامه ریزی راهبردی بازاریابی بین الملل

 در ادامه تصمیمات اتخاذ شده جهت حضور در بازارهای بین الملل نیاز به داشتن یک برنامه ریزی بازاریابی جامع و کامل حتمی است. درحالیکه برنامه ریزی مستلزم ریسک طبیعی است(فرد ممکن است توسط رویدادهای پسین اشتباه کند) مطمئنا برنامه ریزی نکردن ریسک بیشتری دارد، یک برنامه فرد را اجبار به آینده نگری می کند.

(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی

تجزیه و تحلیل بازارهای خارجیمسلماً برای شروع بازاریابی و انجام عملیات بازرگانی در بازارهای خارجی، ابتدا تجزیه و تحلیل دقیقی در زمینه تمامی موارد و ابعاد انجام شود. برای انجام مطالعه، داده های اطلاعاتی ویژه ای باید مورد استفاده قرار گیرند. به کمک این داده ها، می توان مدل های خاص پاره ای محصولات ویژه و بازار ویژه را تهیه کرد.

(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

 معیارهای شناسایی جذابیت بازار هدف

جذابیت بازار

تحقیقاتی که مرحله هدف‌گذاری فرآیند بخش‌بندی بازار را بررسی می‌کنند، فاکتورهای متعددی را شناسایی کرده‌اند که بر برآورد سازمان از جذابیت بازار هدف تاثیر می‌گذارند، از جمله: * سهم فعلی سازمان از بازار و همگونی (تجانس) بازار- دانش سازمان از بازار کنونی بر دیدگاه آن در مورد جذابیت نسبی این بازار در مقایسه با سایر بازارها تاثیر می‌گذارد.

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

سرمايه گذاری مستقيم (direct investment)

سرمايه گذاری مستقيم

شكل نهائی و بزرگترین شیوه حضور در بازار خارجی مالكیت مستقیم خط تولید یا مونتاژ است .شركت خارجی می تواند تمام یا قسمتی از یك شركت محلی را خریداری كند یا خود راسا امكانات تولید كالا را بر پا كند .

(زمان خواندن: 7 - 13 دقیقه)
Most Hit

سرمايه گذاری مشترك

سرمايه گذاری مشترك

یکی دیگر از راه های ورود با بازارهای بین الملل انجام سرمایه گذاری مشترک می باشد

(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

صادرات

صادرات

بعد از اینكه شركتی درباره هدف گیری حضور دز كشوری خاص تصمیم گرفت ،نوبت به آن میرسد كه روش یا استراتژی ورود به بازار آن کشور را تعیین كند .یکی از اولین استراتژی مورد انتخاب شرکت ها صادرات است

(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)
Most Hit

چالشهای بازاریابی و مشكلات ورود به بازار بین الملل

چالشهای بازاريابی

اکثر كشورهای پیشرفته و تعدادی از كشورهای در حال توسعه سعی بر این دارند كه شركت های تولیدی و خدماتی خود را جهت ورود به بازارهای خارجی تشویق نمایند در اصل تمام این كشورها می خواهند صادرات زیاد و واردات كم داشته باشند .

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

سطوح مختلف بازاریابی بین المللی

سطوح مختلف بازاریابی بین المللی

 

از آنجایی که تعریف بازاریابی بین الملل بستگی پیدا می کندبه سطوح فعالیت های شرکت در بازاراهای بین المللی، بنابراین بازاریابی بین المللمی تواند به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

بازاریابی بین الملل چیست

بازاریابی بین الملل چیست

بازاریابی بین‌ الملل (International Marketing) عبارت است از عملیات تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها، به منظور کسب سود. بازاریابی بین‌ الملل همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است.

(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

دلایل ورود به بازارهای بین الملل

ورود به بازارهای بین الملل

اكثر شركتها اگر با بازارهاي داخلي به حد كافي بزرگ مواجه باشند ترجيح ميدهند در همين بازارها به فعاليت خود ادامه دهند . در اين صورت مديران هيچ نيازي به يادگيري زبان خارجي ،قانون و مقررات كشورهاي ديگر ،ارزهاي فرار، مواجه شدن با بي ثباتي هاي سياسي و قانوني نخواهند داشت.

Back to top