منوی اصلی  معرفی خدمات ارزیابی حوزه برنامه ریزی و استراتژی سازمان با با همکاری مرکز کلینیک سازمانی 

رویکرد ما در خصوص بررسی وضعیت استراتژی سازمان همکاری با مجموعه کلینیک سازمانی است که این مجموعه همانند هر کلینیک درمانی ، خدمات ارزیابی و عارضه یابی مشکلات سازمان را در قالب بخش های زیر انجام می دهد.

 

 ارزیابی حوزه برنامه ریزی و استراتژی سازمان

قدم 1: ارزیابی / اسکن سازمانی

 

این خدمت با مشارکت مرکز ارزیابی کلینیک سازمانی و کسب وکار به منظور ارزیابی سازمان شما از ابعاد مختلف صورت میگیرد. این ارزیابی مشتمل بر شناسایی نیازها ، کمبود ها ، ضعف ها و قوت ها و آسیب های موجود در سازمان میباشد .

از آنجایی که سازمان یک ماهیت چند بعدی دارد لذا ابعاد مورد بررسی توسط این موسسه شامل جنبه های انسانی ، مهارتی ، تخصصی و عملکرد خود سیستم های سازمانی می گردد.

 

قدم2: شناسایی مشکل و مسائل سازمانی

پس از انجام ارزیابی های لازم مسائل و مشکلات ، نقات ضعف و کمبودهای سازمان مشخص شده و بصورت گزارش در اختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد.

 

قدم 3 : ارائه راهکار

خدمات و راهکارهایی که در حال حاضر ازائه می نماییدم مشتمل بر توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و خدمات مشاور مدیریت بصورت یکپارچه می باشد .

لذا پس از مشخص شدن حوزه های نیاز به توانمندسازی و البته در خواست کارفرما مبنی بر ایجاد تحول سازمانی ، آن بخشی از سازمان که نیاز به آموزش داشته باشد از طریق همین سامانه و درصورت نیاز بصورت حضوری ، خدمات آموزش ارائه میگردد، چنانچه سازمان نیاز به خدمات مشاور مدیریت داشته باشد این خدمت توسط اساتید گروه های تخصصی و با همکاری چند شرکت مشاور مدیریت با سابقه که با ما شراکت دارند ، تحت نظارت آکادمی لِرن اِورنجام میشود

قدم 4: نظارت بر اجرا پذیر کردن راهکار

چنانچه راهکار نیاز به انجام یکسری فعالیتها توسط پرسنل کارفرما داشته باشد این مرکز میتواند خدمات مدیریت و نظارت را به منظور اجرای دقیق تر برنامه های تعریف شده،ارائه نماید.

قدم 5: ارزیابی اثربخشی و کیفیت راهکار

 پس از ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش های لازم ، میزان اثر بخشی خدمات ارائه شده مجددا از طریق مرکز ارزیابی کلینیک سازمانی سنجیده خواهد شد تا میزان تغییرات بوجود آمده مشخص گردد.

 

جهت آشنایی بیشتر با مدلهای ارزیابی استراتژی سازمان میتوانید با این لینک آنها را بررسی نمایید

 

Back to top