منوی اصلیانتشار محتوای درس دیجیتال مارکتینگ

 درس دیجیتال مارکتینگ

محتوای درس دیجیتال مارکتینگ بصورت کامل در تاریخ 30-03-98 در سایت آکادمی لرن اور بارگزاری گردید. این مطالب از منابع متعددی جمع آوری شده و بصورت ماهانه بروز اوری خواهد شد تا فعالان و علاقمندان این حوزه بتوانند دانش خود را بروز نمایند.

موفق و پیروز باشید

مهدی خسروی

Back to top