منوی اصلیانتشار محتوای درس برنامه ریزی استراتژیک شخصی

برنامه ریزی استراتژیک شخصی

درس برنامه ریزی استراتژیک  شخصی در تاریخ 98-05-20 برای علاقمندان به مبحث توسعه فردی بر روی سایت لرن اور منتشر شد. این مطالب در دوره های هفتگی و ماهانه بروزآوری می گردد.

Back to top